Onjuiste berichtgeving garnalenvisserij in de media

Afgelopen zaterdag 15 februari berichtte de NOS over de overschrijding van het aantal visuren dat is opgenomen in de Wet Nb-vergunning. In reactie daarop heeft VisNed een brief naar de leden van de vaste Kamercommissie van LNV gestuurd om het eenzijdige beeld geschetst door de Waddenvereniging te nuanceren.

In de berichtgeving in de pers wordt gesproken over een aantal uren wat als maximum in de Nb-wetvergunning zou zijn opgenomen. Allereerst noemt men het verkeerde aantal uren, want eind 2018 is het aantal uren in de vergunning gewijzigd.

Daarnaast heeft de sector, vanaf het moment dat duidelijk werd dat het aantal uren in de Nb-wet vergunning als maximum uitgelegd werd, onmiddellijk bezwaar aangetekend want dit was niet conform de toegezegde procedure.

Daarnaast klopt de berekening van het aantal visuren niet en is het onjuist om een, zo lijkt het, willekeurig jaar (2015) als ijkjaar te nemen. De garnalenvisserij kenmerkt zich door een enorme fluctuatie van jaar tot jaar, het nemen van één uitgangspunt doet geen recht aan het wisselende karakter van de inzet op garnalen.

Tot op heden zijn wij hierover verwikkeld in een bezwaarschriftenprocedure en wachten we nog op een uitspraak hierover. Deze verwachten we binnen afzienbare tijd. In vakblad Visserijnieuws van deze week vind u een artikel hierover met meer informatie.