Duitsers en Denen negeren afspraken MSC-managementplan Garnalenvisserij

Tijdens de eerste week van de regeling van de  inspanningsbeperking uit het MSC-managementplan, hebben Duitsland en Denemarken besloten de inspanningsbeperking in te korten tot 1 week, terwijl de Nederlanders in de CVO afgesproken hebben dat we ons wél aan de afgesproken twee weken houden. Dat levert natuurlijk spanningen op.

 

In de bestuursvergadering van 11 april van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) is de regeling van de inspanningsbeperking uit het MSC-managementplan voor de garnalenvisserij besproken. In dit plan is afgesproken dat bij een te lage vangst per uur de bij MSC aangesloten garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland hun inspanning gaan beperken. Op basis van de geldende LPUE moest er dus met ingang van maandag 16 april 2 weken beperkt worden tot maximaal 72 uur per week.

Sylt-regeling
In dezelfde CVO-bestuursvergadering is langdurig gesproken over de vraag of Nederland afwijkend van Duitsland en Denemarken akkoord zou gaan met een zogenaamde Sylt-regeling. Een regeling die we in Nederland normaal ook kennen, maar die niet in het MSC-managementplan staat.

Ondanks dat Duitsland en Denemarken niet blij waren met de Sylt-regeling voor Nederland is in de CVO-vergadering met meerderheid van stemmen besloten dat Nederland voor de vissers ook akkoord kon gaan met een alternatief van 144 uur aaneengesloten in 2 weken voor schepen die dat wilden als ze in de Duitse bocht en bij Sylt lagen te vissen.

Duitsers en Denen lappen afspraken aan hun laars
Echter tijdens de eerste week van de regeling hebben Duitsland en Denemarken besloten dat ze de inspanningsbeperking zouden inkorten naar 1 week. De argumenten die daarbij gebruikt werden waren zwak en meer gericht op de Nederlandse vissers dan dat ze daadwerkelijk ingegeven waren vanuit het managementplan. Een van de argumenten was dat het te lang geduurd had voordat Nederland akkoord gegeven had aan de regeling en dat we inmiddels al weer boven de LPUE grens lagen.

Ook de  afwijkende Sylt-regeling van de Nederlanders zal meegespeeld hebben in hun beslissing.Toen in Nederland bekend werd dat de Duitsers en de Denen hun vissers slechts een week zouden laten beperken, zijn op 19 april de beschikbare Nederlandse sectorvertegenwoordigers in overleg gegaan. Doordat wij als Nederland al akkoord gegaan waren met een uitzondering op de Sylt-regeling, zou het niet alleen afwijken van het managementplan, maar ook ongelijkheid veroorzaken binnen de Nederlandse garnalenvissers als er tussentijds alsnog een wijziging zou worden doorgevoerd. Nederland houdt zich aan de afspraken
Nadat er van meerdere kanten naar de nieuw ontstane situatie is gekeken, is besloten dat we de regeling houden zoals op 11 april afgesproken, zoals dat ook hoort als een inspanningsregeling eenmaal afkondigd is. Zodat in ieder geval de Nederlandse vissers allemaal recht doen aan het managementplan en op gelijke wijze beoordeeld worden.

Vervelende bijkomstigheid is dat de afwijkende regeling van Duitsland en Denemarken veel onrust brengt en dat hierdoor sommige vissers dit als reden zien om ook de regeling te overschrijden. Dit kan uiteraard niet en hierop zal door de Nederlandse PO’s ook gesanctioneerd worden, zodat wij niet hetzelfde risico nemen als Duitsland en Denemarken op hun MSC label!

Vangstbeperking opgeheven

Overigens is inmiddels bekend dat de vangst per uur weer voldoende toegenomen is zodat met ingang van maandag 30 april de beperking in uren is ingetrokken.