Natuur- en milieuwetgeving gevaarlijke puzzel

In 2021 komt er een actieplan voor biodiversiteit, specifiek gericht op visserijmaatregelen. Dit actieplan komt voort uit internationale milieuwetgeving Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), waar we vorige nieuwsbrief ook over berichtten.

In de beleidsvorming over het gebruik van de zee wordt milieuwetgeving steeds belangrijker. Vorige week vond een internationale bijeenkomst plaats, waar we via EAPO en EuropĂȘche aan deelnamen. Dat is belangrijk want in diverse vergaderingen worden steeds puzzelstukjes van nieuw beleid toegelicht.

Zo werd vorige week duidelijk dat er in 2021 een actieplan voor biodiversiteit wordt opgesteld, dat gericht is op het terugdringen van ongewenste bijvangst en (bodem) impact van de visserij. De ambitie ligt hierin veel hoger dan tot dusver het geval was.

Tempo van ontwikkelingen

Wat we nu zien is dat er eigenlijk geen sprake is van nieuwe wetgeving, maar dat bestaande wetgeving gericht op natuur- en milieuverbetering ambitieuzer wordt ingevuld en de doelstellingen worden aangescherpt, wat betekent dat processen ineens heel hard kunnen.

Als er nieuw beleid wordt gemaakt, dan moet er een heel proces doorlopen worden, maar als je op bestaand beleid allerlei extra doelen plakt dan kan het hard en is de inspraak beperkt en dat is zorgwekkend.

En het is niet alleen Europa, waar vergroening in rap tempo doorzet, ook ons kabinet stuurde een brief naar de Tweede Kamer waaruit bleek dat ze voluit achter de Europese groene aanpak staan.

Bestuurlijke verantwoording

Vanuit VisNed hebben we een flinke klus aan het bijbenen van deze processen, die we actief samen oppakken met de PFA/RVZ. Vooral internationaal zien we vanuit VisNed een hoop ontwikkelingen elkaar opvolgen. Het is geen plezierige taak om hier over te berichten, want we zien ook dat de visserman wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan 'nog meer problemen'.

Het is echter wat ons betreft wel een bestuurlijke verantwoordelijkheid om de achterban ook hier over te informeren, een verantwoordelijkheid om actief te zijn in Europa, want voor je het weet is Europa wel voelbaar en dan pas gaan roepen dat je overal tegen bent is te laat.