Tachtig procent van Nederlandse vis MSC gecertificeerd

Het blauwe MSC keurmerk is voor veel consumenten een herkenbaar logo in de supermarkt, maar het is nog maar 15 jaar geleden dat de eerste visserij gecertificeerd werd. Inmiddels is zo'n 80% van de Nederlandse visserij MSC gecertificeerd, zowel in aantal schepen als in volume aangelande vis. 

De deelnemende visserijen worden jaarlijks gecontroleerd op hun MSC doelstellingen en elke vijf jaar is er sprake van een herbeoordeling, waarbij de visserij opnieuw getoetst wordt aan de bijna 110 (!) voorwaarden.

Een onafhankelijke commissie buigt zich over de vraag of de visserij het keurmerk nog wel 'verdient', kijkend naar de ecologische impact van de specifieke vangstmethode op zowel de visbestanden als de omgeving.

In Nederland lopen de MSC certificeringen via de Cooperatieve Visserij Organisatie (CVO), waarin alle 7 kotter-PO's samenwerken voor het beheer van certificering.

Het gaat om twee grote certificeringen, namelijk MSC Garnalen en MSC Joint Demersal Fisheries; de certificering van diverse demersale visserijmethodes die internationaal tot stand komt.

En dat is geen sinecure, het beoordelingsrapport alleen al telt 1500 pagina's en omvat 15 afzonderlijke bestanden van 12 soorten, 10 vistuigtypes, 3 vangstgebieden en 961 schepen. Het is het meest complexe MSC-assessment wereldwijd. Na een beoordelingsproces van ruim twee jaar is de demersale visserij sinds 31 oktober 2019 gecertificeerd. En dat is best iets om trots op te zijn!