Wat beïnvloedt jouw keuzes als visser

Is er verschil tussen de keuzes die een eigenaar van een familiebedrijf met één kotter maakt en de keuzes die een rederij maakt met meerdere kotters? Op vrijdag 29 november organiseerde WMR een bijeenkomst over factoren die het keuzegedrag van vissers beïnvloeden.

Visserijmanagement is niet zozeer het managen van de natuur. De natuur kan je immers maar beperkt sturen. Visserijmanagement gaat veel meer om mensen. De keuzes die vissers maken, binnen de kaders van wet- en regelgeving, zijn bepalend voor de invloed die ze hebben op hun omgeving. Sociaal wetenschappelijk onderzoek in de visserij wordt echter nog relatief weinig meegenomen in het maken van beleidskeuzes. 

WMR doet onderzoek naar de factoren die invloed hebben op het gedrag van vissers, waarbij gedacht moet worden aan de beschikbaarheid van vangstrechten en je vispatroon (ben je een specialist of is je bedrijfsvoering flexibel gebaseerd op meerdere doelsoorten?), je vaarpatroon (ben je continuvisser of lig je meerdere dagen binnen) en het bedrijfstype. Marloes Kraan, Hamon Katell en Amanda Schadenberg zijn met vissers, belangenbehartigers en beleidsmakers in gesprek gegaan over de factoren die zij uit meerdere interviews en databestanden hebben gefilterd, om te zien of die 'onderscheidende factoren' ook door betrokkenen herkend werden. Het wetenschappelijk artikel hierover zal binnenkort worden gepubliceerd.