Noorwegen: een seafood-klik

De Noorse Ambassade organiseerde samen met WMR een seminar over vis en voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. Wild gevangen vis is supergezond en heeft een minimale milieuafdruk in vergelijking tot ander dierlijk eiwit. Onderdeel van dit seminar waren thema's als het terugdringen van  verspilling en de combinatie kweek en wildvang, welke samen nodig voor het realiseren van voedselzekerheid.

Samenwerken en overleggen met Noorse bedrijven biedt ons als Nederland veel kansen. Dat gaan we als VisNed bijvoorbeeld samen met de PFA doen in een gezamenlijk project om databeheer voor de vloot mogelijk te maken. In Noorwegen lopen echter nog meer inspirerende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van het tot waarde maken van (fileer)afval. In ons vakblad Visserijnieuws van deze week staat een uitgebreid verslag van dit seminar.

Interessante links
Noorwegens innovatie aanjager Innovation’s Norway heeft een tool ontwikkeld die “The Explorer” heet, gericht op kennisdeling over innovaties die samen hangen met de Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG's) van de VN. Via deze link is meer informatie te vinden, een persbericht hierover kunt u hier nalezen: https://news.smart.pr/innovationnorway/noorwegen-opent-matchmaking-service-voor-groene-technologie.