Markt Adviesraad start werk aan nieuwe kwaliteitsstandaarden

De marktstandaarden voor vis bij aanvoer in de afslag dateren uit 1996. Hoogste tijd om deze na 22 jaar eens kritisch onder de loep te nemen om te kijken of deze manier van werken nog wel passend is.

Het gaat om handelsmaten en om de bekende kwaliteitsaanduiding in de afslagen, de “A”, “E” of “B”. Maar het gaat ook om de maatvoering van alle vissoorten in de aanduidingen “1 tm …”. De Europese Commissie is een uitgebreide consultatie begonnen en heeft een consultant ingeschakeld om haar te adviseren bij het formuleren van een voorstel. In de Marktadviesraad (MAC) werken aanvoerders, viskwekers, handelaren en verwerkers, en ngo’s samen en zijn dus de belangrijkste stakeholders op dit onderwerp verenigd. Daar zit veel expertise.

Lengte of gewicht?
Naast de kwaliteitsaanduidingen vormt de vaststelling van handelsmaten het belangrijkste onderdeel van de verordening uit 1996. Daarbij wordt ingedeeld op basis van gewicht en in Nederland meestal (zeker bij tong en schol) op basis van lengte. Ondertussen is de visserijpraktijk veranderd net als de wereld waarin geopereerd wordt. Dat leidt nog wel eens tot verschil van inzicht bij controleurs, als visjes wel de lengtemaat, maar niet de gewichtsmaat halen.

Duurzaamheid
Maar er is meer: het onderwerp ‘duurzaamheid’ bijvoorbeeld is nadrukkelijk ten tonele verschenen en het ligt voor de hand dat dit bij marketingstandaarden een rol gaat spelen. De grote vraag is of dit soort technische onderwerpen nog wel geschikt zijn om in een verordening te vatten, zoals nu het geval is. Dan moet het Europees Parlement er namelijk mee instemmen. Het zou zomaar kunnen dat een ‘norm’ (ISO of NEN) vastgesteld wordt, maar dat de invulling aan het werkveld (visserij, handel en ngo’s) over wordt gelaten.

Kortom: Werk aan de winkel. Omdat EAPO als Europese koepel van PO’s hier het voortouw heeft, is aan Pim Visser gevraagd de focusgroep van de MAC die zich met dit onderwerp gaat bezighouden te leiden. Vanuit de Visfederatie neemt Mike Turenhout deel. Die focusgroep moet in oktober van dit jaar met een eerste inventarisatie komen. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met DG Mare.