Black Box ontwikkelingen

Vorige week donderdag heeft de NEN werkgroep digitaal vergaderd over de ontwikkelingen omtrent de Black Box. Het proces loopt, maar het tempo valt nog tegen. Tempo mag echter niet ten koste gaan van kwaliteit en gezien de hoeveelheid onderwerpen die besproken moet worden, is het goed dat er vooraf nagedacht wordt over mogelijke situaties en problemen. 

Naast plaatsbepaling en visserijactiviteit is er de wens vanuit bureau Plan-B om het motorvermogen mee te nemen in het NEN proces. Een pilot daarover is ook een Vibeg afspraak.

Het is echter nog niet duidelijk of het Ministerie het regelwerk op tijd klaar heeft. In de werkgroep van afgelopen week, waar visserij vertegenwoordigers bij aanwezig waren, is vooral gesproken over de juiste positiebepaling van het schip en hoe met zekerheid vast te stellen is dat er gevist wordt (of niet).

Het is van het grootste belang dat het verschil tussen varen en vissen 100% waterdicht is, met oog op de mogelijkheid om te controleren op basis van de data. Daarnaast is er de wens om de registratie van de visuren op een goede en eenvoudig uitleesbare wijze mee te nemen in de Black Box.

Voor de schipper is het van belang dat er zekerheid is over het functioneren van de Black Box, en hoe te handelen in geval van storingen. Niet dat hier al definitief oplossingen voor zijn; er is in dit overleg vooral gesproken over praktijkvoorbeelden, zodat LNV, NVWA en Plan-B verder kunnen met de ontwikkeling.

Alle inbreng moet technisch mogelijk zijn of gemaakt worden en als dat niet kan, dan moeten er regels bedacht worden voor back-up systemen.

Verder zijn er verschillende satelliet systemen en de nauwkeurigheid hiervan behandeld, maar ook nog allemaal niet definitief. Op dit moment werkt iedereen met WGS 84, maar er zijn meerdere mogelijkheden.

Gesproken werd over onder andere het EGNOS- en Galileo satelliet systeem. Hoe de gegevens naar de wal verzonden worden is ook nog onderwerp van gesprek.

Er zijn verschillende mogelijkheden besproken, opslag aan boord en versturen zodra er GSM bereik is, maar ook is er de mogelijkheid van realtime verzending via satellietverbindingen. Wellicht dat het 5G netwerk hier nog extra mogelijkheden gaat bieden in de toekomst.