IRC-Shrimp bijeenkomst Lauwersoog

Dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli vond er een internationale bijeenkomst plaats in Lauwersoog waar wetenschappers uit verschillende landen samen met vertegenwoordigers van de garnalensector hebben gesproken over onderzoek in de garnalenvisserij. De bijeenkomst was georganiseerd door Wageningen Marine Research (WMR), NVB en VisNed.

Het doel van het project International Research Cooperation Shrimp (IRC Shrimp) is om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen wetenschap, visserijsector en maatschappelijke organisaties uit België, Duitsland, Denemarken en Nederland.

Om alle deelnemers beter bekend te maken met de praktijk, was er naast de vergaderuren ook tijd ingeruimd om een kijkje te nemen in de afslag van Lauwersoog, een bezoek te brengen aan Heiploeg en konden deelnemers aan boord van de ZK18 van Johan Rispens en Henk Buitjes stappen voor een kort vistripje.

Uitkomsten

Er is gesproken over de manier waarop de garnalenvloot in een onderzoek het beste beschreven kan worden. Hierbij is de wens uitgesproken zoveel mogelijk dezelfde elementen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het gebied waarin men vist en hoeveel dagen men voor een visreis op zee is.

Daarnaast is er gesproken over de zelfbemonsteringsreizen. Om de uitzondering op de aanlandplicht te behouden moet de kennis over discards worden verbeterd en uitgebreid. Door te werken met een groot aantal samples, verspreid over de hele vloot en het jaar, wil men proberen een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te krijgen. Daarnaast zullen er, als extra waarborg, ook een aantal waarnemersreizen plaats gaan vinden.

Hoe verder?

De eerste bijeenkomst van het IRC Shrimp was er vooral één van kennismaken. Om tot samenwerking te komen moet je ook de (on)mogelijkheden van de ander snappen.

“De inhoudelijke discussies zorgen ervoor dat kennis bijeengebracht en gebundeld wordt, zodat het beheer van de visserij verbeterd kan worden. Daarnaast was ik blij verrast door de actieve onderdelen van het programma. Hoewel ik vaker gevist had met wetenschappelijk-vistuig had ik eerder niet de mogelijkheid om aan boord te stappen bij een commerciële visser. Voor mij is dit een bijzondere aanvulling op mijn kennis van de garnalenvisserij.” geeft Kim Hünerlage van het Thunen Instituut aan.

De volgende bijeenkomst van het IRC Shrimp-project staat gepland voor februari 2020 in Denemarken. Ook hier zal gewerkt worden aan internationale samenwerking om tot bruikbare kennis over de garnalenvisserij te komen. Een meer uitgebreid verslag vindt u in het komende Visserijnieuws.