MIT subsidieregeling op 20 april open voor inschrijving

Op 20 april 2021 wordt de MIT subsidieregeling opengesteld. Er is maximaal €400.000 beschikbaar, per aanvraag maximaal €20.000 wat 40% is van het totale benodigde bedrag voor een haalbaarheidsonderzoek. Het gaat hierbij om projecten om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject.

De scope is de primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope. Projecten kunnen in aanmerking komen wanneer ze bijdragen aan :

  • Methoden of vistuigen om selectiever te vissen.
  • Vismethoden of -tuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige boomkorvisserij.
  • Minder impact op klimaat of milieu door visserijactiviteiten.
  • Alternatieve duurzame vangst- of kweekmethoden van primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij-kweek.

Ervaring leert dat er vrij snel wordt ingeschreven op de regeling, dus zorg dat u er op tijd bij bent. Meer informatie is te vinden op de website van RVO, zie RVO MIT.