Noordzeeadviesraad adviseert over Biodiversiteit

Het afnemen van biodiversiteit staat al langere tijd op de beleidsagenda. Onlangs presenteerde de EU een Actieprogramma en recentelijk was er ook de open brief van het Wereldnatuurfonds en bijna 100 Nederlandse prominenten om het onderwerp hoog op de agenda van de kabinetsformatie te krijgen. De Noordzeeadviesraad (NSAC) bespreekt het onderwerp, VisNed heeft veel inbreng bij het schrijven van het NSAC advies.

In het kader van het herstellen van biodiversiteit en visbestanden heeft de EU een actieplan opgesteld, waar een aantal voor de visserij bedreigende bepalingen zijn opgenomen. Zo is er bepaald dat veel bodemvisserij uitgefaseerd moet worden, omdat het gezien wordt als 'schadelijke' visserijpraktijk. Ook is er de ambitie om 30% beschermde gebieden in te stellen. Dat is overigens wel een EU ambitie en niet per lidstaat en windparken mogen meegerekend worden in die 30%.

NSAC advies biodiversiteit

In de Noordzee AC worden intensieve discussies tussen NGO’s en visserij gevoerd om gezamenlijk tot advies aan de EU te komen over biodiversiteit in de context van de Noordzee; de meest productieve zee van de EU.

Het is ook de meest intensief gebruikte zee van de EU en tevens de zee waarin de EU de meeste windparken heeft gepland. Daarbij wordt kritisch gekeken naar allerlei studies die aangedragen worden om te bepleiten dat er meer gedaan moet worden aan biodiversiteitsbehoud. Sommige voorbeelden hebben bijvoorbeeld niks te maken met de situatie op de Noordzee 

Fact-checking

De toets op aangedragen bewijs voor noodzaak van verandering ‘fact checken’ we vanuit VisNed en brengen we in de NSAC discussie in. Veel gebruikte studies zijn theoretische modelstudies, waar natuurwaarden op geld worden gewaardeerd, maar dat is geen ‘echt’ geld waar gezinnen boodschappen mee kunnen doen.

Bovendien is geen enkele van die studies relevant voor onze Noordzee of het Waddengebied.  Er worden door voorstanders van grote gesloten gebieden voorbeelden en studies ten tonele gevoerd waarbij (steeds in (sub) tropische gebieden) vissers veel meer gaan verdienen met toerisme dan met visserij, maar hier is in ons land geen sprake van, laat staan met een koud en regenachtig voorjaar zoals nu.

Het is van belang dat de visserij zich mengt in deze discussies, want alleen daar aan tafel kan gekleurde of foute informatie ontkracht worden.