Tweede jaar Bedrijfssurvey Tarbot & Griet van start

Aankomende week gaat de jaarlijkse Bedrijfssurvey tarbot & griet voor de tweede keer van start op de UK 284. In week 41 zal de UK 64 de survey uitvoeren, en in week 42 de UK 237. Deze bedrijfssurvey moet leiden tot meer inzicht in de bestanden, waarmee de vangstadviezen verbeterd kunnen worden.

Tarbot en griet zijn belangrijke bestanden voor de kottervloot. Tot voor kort was er sprake van zeer knellende quota, terwijl de vangbaarheid aanwijzingen gaf dat de bestanden er beter voor stonden.

De bestaande wetenschappelijke surveys leveren echter beperkte informatie over deze bestanden en ICES heeft een duidelijke behoefte aan betere gegevens met oog op hun adviezen ten aanzien van vangsten. De sector heeft de handschoen samen met WMR opgepakt, en voert met deze bedrijfssurvey een gerichte jaarlijkse monitoring uit naar de bestanden van tarbot en griet.

Uitvoering

Elke deelnemende kotter bevist een eigen gebied en elk met een eigen serie trekken. De startpunten van de trekken worden elk jaar vooraf per computer in een “loting” uit alle bevisbare plekken binnen het surveygebied bepaald. Op deze manier zijn de vangsten een goede afspiegeling van het bestand in het gehele gebied. Van elke surveytrek worden op een gestandaardiseerde manier aantallen, lengte, gewicht, leeftijd, en geslacht van tarbot en griet geregistreerd. Voor het bepalen van de leeftijd worden aan boord de gehoorsteentjes verzameld.

Door de bedrijfssurvey jaarlijks uit te voeren, wordt een tijdsserie opgebouwd en worden veranderingen in de vangsten van tarbot en griet van jaar tot jaar in kaart gebracht. Het doel van de survey is om deze gegevensreeks straks in de toestandsbeoordelingen van ICES op te nemen zodat de vangstadviezen beter aansluiten bij de actuele bestandsontwikkelingen.

Om met de invoering van het pulsverbod in de komende jaren geen breuk in de gegevensreeks op te lopen, is het noodzakelijk gebleken om per 2019 de gehele survey met klassiek boomkortuig uit te voeren zodat later niet gewisseld hoeft te worden. Om die reden is vanaf dit jaar de UK 237 deelnemer in de survey in de plaats van de OD 17.

David Ras, beleids- en projectmedewerker bij VisNed, voert samen met een opstapper van WMR de tweede surveyreis uit, met de UK64. “Het is voor mij al weer een aantal jaren geleden dat ik een volledige visreis mee geweest ben, dus dit is een mooie gelegenheid om de binding met de praktijk weer te ervaren. Buiten dat is dit een mooie kans een gehoorsteentje – of tweehonderd – bij te dragen aan het onderzoek naar de tarbot- & grietbestanden."

Onderzoekssamenwerking 2.0

De Bedrijfssurvey tarbot & griet is onderdeel van het project Onderzoekssamenwerking 2.0, een samenwerkingsverband tussen VisNed, PO NVB, Wageningen Marine Research, de Redersvereniging voor de Zeevisserij, ProSea, en Stichting De Noordzee.

Visserijnieuws

Na voltooiing van de drie surveyreizen zal in Visserijnieuws een verslag worden gepubliceerd van de survey van 2019.

 

EU vlag 2

Europese Unie, Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij