Noordzee Adviesraad: geluid en afval staan centraal

Wat ervaren vissen eigenlijk van het vele geluid dat op zee wordt geproduceerd? Hoe zit het met afval en recycling? Dit komt aan de orde in de Ecosystem Working Group van de Noordzee Adviesraad (AC).

Geluid 
Tijdens de laatste vergadering in Edinburgh was Pim Visser getuige van een presentatie over geluid op zee. De Noordzee AC prijst zich al jaren gelukkig met betrokkenheid van de Britse emeritus-hoogleraar Tony Hawkins. Hij is met 40 jaar ervaring een eminent deskundige op het gebied van onderwatergeluid. Dat is één van de indicatoren in de Kaderrichtlijn Marine voor een goede mileutoestand. Hij legde haarscherp uit hoe geluid onderwater werkt en hoe vissen daarop reageren. Hoe geluid bijvoorbeeld essentieel is in het paaiproces van schelvis. Hoe geluid in de bodem, hoe miniem ook, kan van grote invloed zijn op het gedrag van platvis. Hoe vissen exact afstand en richting van geluid kunnen bepalen via hun zwemblaas en ga zo maar door. En wat de enorme impact is van het heien op zee. En van ‘ploffen’ bij het zoeken naar olie. Maar hij legt ook uit hoe ernstig het lage bijna niet waarneembare geluid van in de zeebodem geplaatste windturbines kan zijn.  En hij gaf aan hoe de huidige manier van onderzoeken en berekenen de werkelijke effecten maskeren. Komende zomer organiseert hij met zijn collega’s een groot symposium in Scheveningen over onderwatergeluid.

Havenontvangstrichtlijn
De inzet voor Fishing for Litter van onze vissers is weergaloos. VisNed is daar trots op! Daarom is er op 17 maart een bijeenkomst in Vlissingen. Om het succes verder uit te rollen. Fishing for Litter is ook zo’n succes omdat we in Nederland het afvoeren gratis hebben gemaakt. Met een beetje steun van het Ministerie van I en W en de succesvolle insteek van Bek & Verburg. Maar dat is niet in alle landen het geval en daar dreigen wij nu de dupe van te worden. Een richtlijn uit Brussel geeft regels voor de financiering en daarmee wordt ons Fishing for Litter een beetje onderuitgehaald. Het is nog niet zover en daarom gaan we de lobby in om dit te voorkomen. Samen met KIMO. Maar we gaan ook ander landen stimuleren net zo enthousiast te worden als Nederland.

Recycling
Dat de circulaire economie terrein wint, gaat ook aan de visserij niet voorbij. Dat recycling steeds belangrijker wordt is vanzelfsprekend. Daarom is VisNed ook zo’n voortrekker in de Green Deal, en hebben we onze eigen “Ministers en staatssecretarissen van vuilnis”. Omdat zij echt geloven dat een beter milieu bij onszelf begint. Dus moeten we het ook zelf laten zien. Want dan hoeft de overheid het niet te regelen. Als Noordzee AC gaan we hierover een advies uitbrengen. Maar ook als Europese organisaties EAPO en Europeche geven we onze mening. Er is vanuit VisNed de komende weken veel betrokkenheid, op 15 maart bijvoorbeeld bij de Centrale Green Deal vergadering op Urk en op 22 maart bij de EAPO bijeenkomst in Brussel