Our Fish op dreef... of beter: drijft af

Our Fish en de Elasmobranch Vereniging hebben afgelopen week  een opinitiestuk gepubliceerd in dagblad Trouw. In dit artikel werd op een simplistische wijze geschetst hoe visserij en visbestanden zich tot elkaar verhouden. Jammer, want dit doet geen recht aan het wetenschappelijke advies van ICES, maar ook niet aan de inspanningen die door de sector geleverd worden om samen met wetenschappers te komen tot goed onderbouwde bestandsschattingen. Daarnaast doet het af aan de beeldvorming over de sector, beeldvorming die plaats moet vinden op basis van feiten en kennis en niet op basis van emotie. 

Gelukkig werd er vanuit wetenschappelijk hoek ook negatief op het stuk gereageerd. VisNed betreurt het dat ook de Elasmobranch Vereniging, waar de sector doorgaans goed mee samenwerkt, zich heeft laten verleiden tot deelname aan dit opiniestuk van Our Fish.

De jonge en heel kleine NGO ‘Our Fish’ timmert in Nederland aan de weg, maar positioneert zich niet als partner om rekening mee te houden, maar als kind wat denkt door hard te schreeuwen haar zin te krijgen. Dit lukt wellicht in het geval van BN-ers die maar al te graag uit de kleren gaan voor wat aandacht, maar als sector mogen wij er vanuit gaan dat het merendeel van burger en beleidsmaker niet klakkeloos meegaat in de hype om vooral te reageren op emotie, terwijl er feiten voorhanden zijn.

Onbegrijpelijk en onjuist

Het stuk was voor leken inhoudelijk niet te begrijpen, voor VisNed was met name de actie zelf onbegrijpelijk. Natuurorganisaties moeten als hoofddoel voor ogen houden dat ze zich inzetten voor zo efficiënt mogelijke natuurbescherming en het geld van hun donateurs nuttig besteden.

Het lijkt er echter meer en meer op dat acties met name gericht zijn op het verkondingen van onjuiste doemverhalen, om zo meer donateurs te werven - terwijl onderbouwd de eigen middelen inzetten voor natuurdoelen op de tweede plek komt. Niet alleen frustreert dit processen waar andere partijen wel constructief in zitten, het zet ook de wetenschap op een lagere trede, terwijl we alleen op basis van feiten verder komen in de samenwerking.