Publieke consultatie MSC assessment

Van het MSC assessmenttraject, waar verschillende visserijen van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) in deelnemen, is onlangs de publieke consultatiefase van start gegaan. Naast de hercertificering van het Noordzeetong en -scholcertificaat, maken ook nog niet eerder gecertificeerde visserijen onderdeel uit van het proces.

CVO neemt deel in een gezamenlijk assessmenttraject met Deense (DFPO), Zweedse (SFPO) en Duitse (EZG) collega’s. Doelstelling van het gezamenlijk optreden is om zoveel mogelijk kostenbesparing te realiseren.

De consultatieperiode loopt tot en met 22 februari 2019. Gedurende deze periode kunnen partijen een zienswijze indienen op de conceptrapportages die ten behoeve van de consultatie zijn gepubliceerd. Voor zover gegrond worden wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen doorgevoerd, waarna een bezwaarperiode gaat lopen. Wanneer deze is afgerond worden de definitieve uitkomsten van het assessment bekend gemaakt.

Meer informatie is op de website van MSC te vinden via deze link.