Ronde tafel gesprek Tweede Kamer over verduurzaming visserij

Op initiatief van kamerlid Tjeerd de Groot (D66) is op 23 juni jl. in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd met als titel 'naar een duurzame visserij'. Een rondetafelgesprek heeft als doel het informeren van kamerleden over een specifiek onderwerp, in dit geval visserij. Diverse experts leverden inspraak over een viertal thema's.

Toenemende drukte op zee, gebrek aan perspectief in de visserij, het niet deelnemen aan het NZO en dierwelzijnsvraagstukken waren directe aanleiding voor het rondetafelgesprek. Dit gesprek was opgedeeld in vier blokken. 

  • Blok 1: Actuele ontwikkelingen en problematiek voor de visserij 
  • Blok 2: Interactie tussen visserij en natuur 
  • Blok 3: Handelingsperspectieven voor innovatie en verduurzaming visserij
  • Blok 4: Vissenwelzijn 

De aanwezige kamerleden Wassenberg (PvdD), Valstar (VVD), De Groot (D66), Boswijk (CDA) en Grinwis (ChristenUnie) maakten gebruik van de gelegenheid om vragen aan de aanwezige experts uit binnen- en buitenland te stellen over de ontwikkelingen in de visserij. Boswijk stelde ook vragen mede namens Van der Plas (Boer Burger Beweging) die zich helaas moest excuseren.

Van pluis tot convenanten

Het eerste blok ging vooral over de actualiteit. Gerard van Balsfoort lichtte de Brexit problematiek toe, en ook Daniel Voces gaf vanuit Europêche aan wat er Europees speelt.

Johan Nooitgedagt lichtte de Nederlandse situatie toe, waarbij hij aangaf te weinig perspectief te zien in het Noordzeeakkoord. Vanuit de kamerleden werd opgemerkt dat dat wel een opmerkelijke constatering was daar ook de Vissersbond mee heeft geschreven en het Onderhandelaarsakkoord ondertekend heeft.

In het tweede blok ging het vooral over pluis, wat jammer was, want voor pluis is intussen een duidelijk plan wat betreft de inzet op duurzamere alternatieven. De grote vraagstukken, zoals de invloed van milieubeleid op visserij, de toename van NGO's aan tafel en de vergroening in de (internationale) politiek bleef daarbij wat op de achtergrond.

Marnix van Stralen gaf duidelijk uitleg over de waarde van in gesprek blijven versus gelijk halen via de rechtsgang en hoe belangrijk het is om reëel te blijven ten aanzien van doelen en praktijk.

Pim Visser was vanuit VisNed en de NSAC aan zet om toelichting te geven over pluis, over de impact van natuurbeleid en over het feit dat het van groot belang is in contact te blijven, met elkaar en met de uitwerking van beleid in de dagelijkse praktijk op zee.

Het vierde blok ging vooral over innovatie, mogelijkheden voor projecten en eventueel belemmerende regelgeving. Als een zwaard van Damocles lag echter het vraagstuk rondom de Europese tendens voor het willen uitfaseren van bodemvisserij boven de (ronde) tafel en hoe innovatie zich verhoudt tot lobby. 

Het laatste blok was gericht op pijnbeleving bij vis. Twee wetenschappers stonden daarin tegenover elkaar, waarbij het duidelijk werd dat er (nog) geen consensus is over of vissen pijn beleven of niet en die consensus is wel nodig voor er (dure) investeringen gedaan moeten worden. 

Debat gemist?

Het gesprek was voor deelnemende kamerleden van toegevoegde waarde en vanuit VisNed waarderen we de goede contacten met kamerleden. Het gesprek is terug te kijken op de website van de Tweede Kamer. Wij bedanken daarmee de betrokkenen voor hun interesse en inzet voor onze visserij.