Artikel Hook and Net over EU Green Deal

Het Engelstalige digitale tijdschrift Hook & Net richt zich op internationale ontwikkelingen in de visserij. Vanuit VisNed heeft Pim Visser een bijdrage geleverd aan de Augustus editie, waarin ingezoomd wordt op de Europese Green Deal en de kloof tussen beleid en praktijk aangaande 'verduurzaming' en 'groene' idealen.

Het artikel (Engels) en vele andere interessante artikelen zijn te vinden op de site van Hook & Net, zie het artikel over de EU Green Deal hier