3 miljoen beschikbaar voor onderzoek visserij-innovatie

In het regeerakkoord is 15 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor innovatie in de visserij. Dit geld wordt deels via NWO besteedt aan onderzoek, waarbij universiteiten en kennisinstellingen aanvragen kunnen indienen voor lang- en kortlopende onderzoeksprojecten. Op 16 oktober vond een online informatiebijeenkomst plaats, waar vooral wetenschappers uit diverse hoeken aan deelnamen. 

Dat innovatie een continu proces is, staat buiten kijf. Ondernemers werken dag in, dag uit aan het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. De visserijsector verkeert echter in zwaar weer, waarbij naast de toegenomen maatschappelijke druk ook de ruimte om te ondernemen steeds kleiner wordt. Het pulsverbod heeft er in gehakt en er is de noodzaak en wens om de sector te helpen met een transitie naar een rendabele en toekomstbestendige vorm van ondernemerschap. De call die binnenkort wordt opengesteld is gericht op:

  • Maritieme techniek gericht op de primaire visserij
  • Vangsttechnieken en -methoden
  • Verwerkingstechnieken op zee

Er is in totaal drie miljoen Euro beschikbaar gesteld. De regeling gaat binnenkort open, waarna men tot 9 februari 2021 kan inschrijven.

Verbinding tussen sectoren

Voor VisNed is deze call interessant omdat er onderzoekers aangetrokken worden die iets verder van de sector af staan. Dit kan nieuwe inzichten inleveren, maar ook betekenen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt en dat moet voorkomen worden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van gebruikersgroepen, die idee├źn toetsen aan de praktijk en meekijken met hetgeen er bedacht en ontwikkeld wordt. De openstelling, die dus verder reikt dan 'the usual suspects' biedt echter wel kansen om verbindingen te leggen met ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine, scheepsbouw en de transportsector. Vanuit VisNed werd door Sarah Verroen toegelicht waar de innovatiebehoefte ligt, de Vissersbond gaf een presentatie met een overzicht van lopende innovaties, tijdens de digitale bijeenkomst. Voor meer informatie over de openstelling, zie de site van NWO.

Eerdere openstelling

In een eerdere openstelling is een budget van 2,2 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de werking van visnetten en waterstromen. In oktober zijn testen gedaan met netten in het bassin van onderzoeksinstituut MARIN. Visserijnieuws heeft hier eerder aandacht aan besteedt, ook NWO heeft over deze testen gepubliceerd.