Ook MSC label voor boomkorvloot

 Afgelopen maandag is naar buiten gekomen dat er nóg meer visserijen voldoen aan de standaard voor duurzaamheid, zoals Marine Stewardship Council deze hanteert. Nog meer duurzame vis met het herkenbare blauwe MSC-etiket in de schappen dus! Een prachtige bevestiging van het harde werk van onze vissers.

Voor de Nederlandse visserij worden de MSC-certificeringen uitgebreid, bijna de hele Nederlandse kottervloot voldoet nu aan de eisen van het MSC-keurmerk.

Aantal visserijen met certificaat uitgebreid

Zo is niet alleen de Noordzee, maar voor een gedeelte van de vloot ook het Skagerrak onderdeel van het gecertificeerde vangstgebied. Schol en tong in de Noordzee gevangen met flyshoot met grote mazen, twinrig en outrig waren al gecertificeerd. Daar worden nu andere visserijen zoals de boomkor, de flyshoot met kleine mazen en staandwant aan toegevoegd. De hoeveelheid door leden van CVO Visserij aangelande vis die met de uitbreiding in aanmerking komt voor het blauwe MSC logo, neemt met de uitbreidingen sterk toe en dat is goed nieuws voor de consument, die meer keus heeft in de winkel.

Duurzame visserij

De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die mede op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Het MSC label kijkt verder dan dat. In de MSC standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De selectie van het MSC label is streng en het is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers.

De beoordeling van de visserijen wordt gedaan door een onafhankelijk auditor en heeft twee jaar geduurd. Onderdeel van de beoordeling is onder meer een grondige analyse van het wetenschappelijke onderzoek naar de visbestanden, de impact op het ecosysteem, regelgeving en beheer. VisNed is vooral blij met de certificering van de boomkor. Er zijn wel eisen gekoppeld aan het mogen voeren van het certificaat en het feit dat de boomkor het proces met positief resultaat heeft doorlopen hangt ermee samen dat de boomkorvloot in omvang kleiner is geworden en er veelal op een beperkt aantal bestekken wordt gevist waardoor de impact kleiner is. Desalniettemin een mooi gegeven. In Visserijnieuws deze week meer hierover.

Sector verheugd

Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie: “Ik ben verheugd met deze uitbreiding van de erkenning van het duurzame karakter van de verschillende visserijen van onze leden. Het is een ingewikkeld proces geweest en we hebben veel geleerd, maar het resultaat mag er zijn. Wij zetten ons er ook in de komende certificeringsperiode weer vol voor in om ons prachtige product op een goede manier aan de man te brengen. Verduurzaming is een continu proces en we zijn trots op onze vissers”.

Het proces werd getrokken door Sofie Smedegaard Mathiesen van de Danish Fisherman's PO samen met Wouter van Broekhoven van VisNed namens CVO, ondersteund door David Ras.