Brede innovatieregeling opengesteld vanaf 8 juli 2021

De visserij en aquacultuur staan voor een aantal grote uitdagingen en innovatie kan bijdragen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In het regeerakkoord is €15 miljoen ter cofinanciering aangekondigd voor innovatie in de visserij. Per 8 juli 2021 wordt uit deze middelen een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor innovatieprojecten.

In deze brede regeling zit in totaal €4.500.000,- ten behoeve van innovatie gericht op verduurzaming van visserij of aquacultuur. Per project kan er maximaal €1.000.000 subsidie aangevraagd worden en moet er minimaal €500.000 aangevraagd worden, het gaat dus om grotere innovatieprojecten met een langere looptijd: tot 31 december 2024.

Projectvoorstellen kunnen tot 15 september 2021 worden ingediend en afhankelijk van het type idee en de indiener is er sprake van verschillende subsidiepercentages. Deze percentages worden verhoogd met 10%, indien de subsidieontvanger een mkb-onderneming is.

  • Voor industrieel onderzoek geldt dat de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten bedraagt
  • Voor experimentele ontwikkeling geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt, experimentele ontwikkeling zit dichter tegen commerciële implementatie aan dan industrieel onderzoek

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, indien de subsidieontvanger een onderzoeksorganisatie is; en het project van belang is voor alle marktdeelnemers in de betrokken sector of subsector.

Voor projecten van een kleinere omvang staan MIT Haalbaarheid (max. € 20.000,- subsidie) en de Innovatieprestatiecontracten Visserij (IPC Vis) (max. € 125.000,- subsidie per ondernemer) open tot begin september.

Voor vragen hier over, neem contact op met uw PO of het VisNed secretariaat.