In gesprek met Minister Schouten over Decemberraad en Kottervisie

VisNed, NetVISwerk, de pelagische reders en Stichting de Noordzee hebben vorige week een gesprek gevoerd met Minister Schouten (LNV) over de Decemberraad, de korting op Tarbot en Griet en het advies over de kottervisie van Annemie Burger. Er waren pittige discussies, onder meer over de term 'duurzame visserij'.

 

Minister Schouten heeft momenteel veel probleemdossiers, waaronder het stikstof- en PFAS dossier. Daarvoor werd ze afgelopen maandag en dinsdag naar de eerste Kamer geroepen, wat het voor haar niet mogelijk maakte om bij de Decemberraad in Brussel aanwezig te zijn.

Dit overleg met de Minister ging daarom grotendeels over de Decemberraad, maar daarnaast was het ook al lang geleden dat de sector de kans kreeg om met Minister Schouten van gedachten wisselen.

We spraken onze waardering uit voor de inzet van het ambtelijk apparaat tijdens de EU - Noorwegen onderhandelingen en de open manier waarop met elkaar werd gecommuniceerd. Ook de inzet van de Minister op Zeebaars, Tarbot en Griet en Zilversmelt namen we door.

Kottervisie

Echter niet op alle dossiers lopen de communicatielijnen even soepel. Er is sprake van wederzijdse teleurstelling over de patstelling in het proces Noordzeeakkoord, waarin partijen in afwachting zijn van de overheid voordat er verder gepraat kan worden. Een patstelling die ook meteen gevolgen heeft voor de Kottervisie.

Na twee maanden ‘op de plank’ gelegen te hebben stuurde de Minister het advies van mw. Annemie Burger over een te ontwikkelen Kottervisie van LNV naar de 2e Kamer. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar de vertraging in het Noordzeeoverleg zorgde ook hier voor een kink in de kabel.

Na bespreking van het advies van Burger in het VisNed bestuur en na overleg met de Visiepartners zullen we begin januari een schriftelijke reactie aan het ministerie sturen over het vervolgproces en de manier waarop we hier als sector in staan.