Geen eenduidige uitkomst enquête MSC garnalen

Voor het behoud van het MSC-certificaat voor de garnalenvisserij liggen er een aantal condities op het bordje van de PO’s en hun leden-garnalenvissers. Eentje daarvan is het verminderen van groeioverbevissing. Er zijn meerdere maatregelen mogelijk om dit te doen, daarom is er een enquete onder de garnalenvissers uitgezet. Conclusie; er is geen duidelijke voorkeur voor één van de maatregelen. Het overleg wordt voortgezet, ook internationaal.

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) beheert namens de aangesloten Nederlandse PO’s, samen met de Duitse en Deense PO’s, het MSC-certificaat garnalenvisserij.

Binnen het managementplan van MSC Garnalen moet er vanaf 1 mei 2021 een nieuwe maatregel worden toegepast om de groeioverbevissing te verminderen. Groeioverbevissing wil zeggen dat een deel van de garnalen te klein wordt gevangen. Als die garnalen in zee blijven, kunnen ze doorgroeien en leveren ze later meer op. Er liggen twee opties voor deze nieuwe maatregel:

  1. De maaswijdte van de kuil wordt vergroot van 24 mm naar 26 mm;
  2. Een vermindering van de visserij-inspanning door middel van stilligweken in de zomer- en winterperiode.

Vanaf de garnalenvloot kwamen bij de bestuurders verschillende signalen binnen ten aanzien van welke maatregel de voorkeur genoot. Daarom besloot de CVO enkele weken geleden een enquête uit te zetten over dit vraagstuk. In een begeleidende brief werden de beide opties uitgebreid toegelicht.

Mogelijke maatregelen

Het vergroten van de kuilmaaswijdte naar 26mm zorgt ervoor dat een groter gedeelte van de ondermaatse garnalen door de mazen kan ontsnappen en zodoende in zee blijft om door te groeien totdat ze maats zijn.

Naar verwachting zal dit op termijn meer inkomsten opleveren en zal de  hoeveelheid ziftsel in de vangsten afnemen. Ook zorgt deze optie ervoor dat de maatregel voor iedere garnalenvisser uit Nederland, Duitsland en Denemarken hetzelfde is.

Door in de winterperiode (januari en februari) de visserij-inspanning te verminderen, hebben vrouwelijke garnalen meer kans om niet gevangen te worden, kuit te ontwikkelen en dit kuit af te zetten.

Naar verwachting heeft dit een positief effect op de hoeveelheid garnalen in het najaar. Door in de zomerperiode (juli tot half september) de visserij-inspanning te verminderen, worden er minder ondermaatse garnalen gevangen.

Deze ondermaatse garnalen blijven dan in zee om door te groeien totdat ze maats zijn. Naar verwachting heeft ook dit een positief effect op de garnalenvangsten in het najaar.

Om hetzelfde resultaat te bereiken als de maaswijdtevergroting is uit berekeningen gebleken dat er gedurende een periode van 20 weken in totaal 10 stilligweken moeten worden gerealiseerd, 4 in het voorjaar, 6 in de zomerperiode

Resultaten

Gezien het hoge aantal reacties wordt het grote belang van deze kwestie door vissers ingezien. Op de vloot heerst echter grote verdeeldheid over welke optie de voorkeur verdient. In totaal zijn er 94 reacties binnen gekomen; 38 hiervan kozen voor optie 1 (maaswijdteverhoging) en 39 voor optie 2 (stilligweken), 17 garnalenvissers gaven geen specifieke voorkeur op.

Veel vissers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun keuze toe te lichten. De keuze voor de maaswijdteoptie wordt ingegeven omdat men 10 stilligweken, waarvan 6 in de zomerperiode, te veel acht.

Vissers die voor de stilligweken hebben gekozen geven aan dat er twijfels zijn over de handhaving van de maaswijdtebepalingen en dat er met 26mm teveel vangst misgelopen wordt. 'Geen voorkeur' werd als antwoord aangegeven omdat men beide maatregelen als te ingrijpend beschouwt.

Lastige keuze

Dit maakt de keuze voor de bestuurders lastig, daarom wordt in CVO-verband het overleg voortgezet en vervolgens ook met de Duitse en Deense vertegenwoordigers. In de loop van deze zomer/najaar moet deze lastige knoop wel worden doorgehakt, de PO's hebben in verband met COVID-19 beperkingen meer tijd gekregen van de certificeerder om maatregelen door te voeren.