Biodiversiteit in de schijnwerpers

Afgelopen week liepen de gemoederen in de visserij hoog op vanwege een stemming over een initiatief rapport in het Europees Parlement. Het Parlement riep de Europese Commissie op om met voorstellen te komen die bodemvisserij aan banden moet gaan leggen. Daarmee legt het Europees Parlement een (tijd) bom onder 80% van de Europese visserijen. 

De oproep is zorgelijk en met oog op het voedselvraagstuk onrealistisch, maar geeft wel aan welke denkrichting de internationale politiek beheerst. De aandacht voor biodiversiteit komt voort uit verdragen van de Verenigde Naties. In deze nieuwsbrief schrijven we daar regelmatig over.

In de EU vertaalt dit zich dit in een Biodiversiteits Actieplan, waarin de effecten van bodemberoering en bijvangst een nadrukkelijk aandachtpunt zijn. Zeker als het gaat om natuurgebieden en de diepste zeeën.

Er moet echter een geïnformeerde discussie over gevoerd worden. Voorstellen van de Europese Commissie en lidstaten moeten gebaseerd zijn op correcte informatie en wetenschappelijke inzichten en daar lijkt het Europees Parlement nu aan voorbij te gaan.

Het is niet de eerste keer dat het Europees Parlement aan feiten voorbij gaat, dus als sector moeten we, helaas, rekening houden met alle scenario's voor het vervolg. 

Ondertussen overleggen we in de Noordzee Adviesraad (NSAC) over het Actieplan Biodiversiteit, een werkgroep die Pim Visser voorzit. In die groep wordt een afgewogen discussie gevoerd, op feiten gebaseerd, zoals het hoort. Echter, politiek is anders, anno 2021 haal je met ‘groen’ meer stemmen. Groen populisme.

De Biodiversiteitsstrategie, Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Marien zijn allemaal regels en plannen om de natuur te herstellen, waarbij regelmatig twijfel is over de zin en onzin van meepraten in dit soort processen. Wat kost het en wat levert het op? 

De uitslag van de stemmingen in het EP geven echter aan dat meepraten eigenlijk de enige optie is om nog iets van het visserijbelang terug te zien in de voorschriften en bepalingen.

Tenslotte iets over de procedure: dit initiatiefverslag van het EP is een stuk waarin de Commissie verzocht wordt om met een formeel wetsvoorstel te komen. Daar is de Commissie al mee bezig, dit rapport zet dat voorbereidende werk van de Commissie op scherp.

Betrokkenheid vanuit de Nederlandse visserij en onze collega’s in andere landen bij de Adviesraden is belangrijk en zeker geen onzin. Ook de lobby vanuit EAPO en Europêche blijft erg nodig de komende periode.