EU Farm to Fork strategie in de spotlight

Onderdeel van de Europese Green Deal is de zogeheten “Farm to Fork Strategie” (F2F), in de visserij vertaald met ‘Schip tot Schap’. Voor visserij wil de EU duurzaamheidsindicatoren gaan ontwikkelen, mogelijk per visserij en per tuigcategorie. Daar moeten we vanuit Nederland nauw bij betrokken blijven, via onze Europese koepels en via de Marktadviesraad. 

Farm to Fork is een ambitieus programma wat zich richt op een gezond, eerlijk en ecologisch duurzaam voedselsysteem. De focus ligt daarbij op de agrarische sector, maar F2F raakt visserij zeker.

Vanuit de Europese Commissie werd de strategie gepresenteerd als een zogenaamde ‘mededeling van de Commissie’. Dat betekent dat er vanaf nu gesprekken met lidstaten en het Europese parlement gevoerd gaan worden om deze ambitie te vertalen in concrete maatregelen.

Zoals gezegd betekent dat er voor visserij gesproken wordt over het ontwikkelen van ‘duurzaamheidsindicatoren’, waar vanuit Europêche en EAPO de vingers aan de pols worden gehouden. Tijdens de Marktadvies Raad werd een presentatie gegeven, die online terug te vinden is.

Biodiversiteit

Er zit een duidelijke link tussen de F2F strategie en de EU Biodiversiteit strategie. Vis is gezond, vis is natuurlijk, maar als het vangen van vis een impact heeft op natuur dan volgen beperkingen, maar wat de grootte van die impact is en wie er meebepaalt is onduidelijk.

In feite is wat nu gepresenteerd wordt de EU invulling van VN beleid, inclusief de focus op bodemvisserij en uitbreiding van gebiedsbescherming.