FAO Symposium over Duurzame Visserij

Afgelopen week vond in Rome bij de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (de FAO) een symposium plaats over duurzaamheid in Visserij. In 2020 worden belangrijke beslissingen genomen die ook het EU visserijbeleid vorm gaan geven.

 

De VN hebben 17 wereldwijde doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaamheid. De Sustainable Development Goals (SDG's). Ook voor de visserij zijn een aantal van deze duurzaamheidsdoelstellingen op termijn bepalend voor beleidskeuzes.

Tijdens het FAO symposium stonden de SDG's over 'Het uitbannen van Honger', 'Het bestrijden van Armoede' en 'Duurzaam beheer van het onderwaterleven' centraal.  Er waren meer dan 500 afgevaardigden uit de hele wereld naar Rome gekomen.

De context

Het symposium had op maandag een opstart met daarin de terechte aandacht voor de rol van vrouwen in de visserij. Vrouwen  hebben in ontwikkelingslanden een hele belangrijke rol, maar ook in onze visserij is de rol van de vrouw binnen het familiebedrijf niet te onderschatten.

Het hoofd van de FAO visserijafdeling Manuel Barrange zette de toon voor de komende dagen, met een presentatie over de veranderingen in de visproductie (vangst en kweek) van de afgelopen 50 jaar. Met een verwijzing naar de enorme uitdaging waar we voor staan: een wereldbevolking van 9,5 miljard mensen in 2050, met inachtneming van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en toename van consumptie.

Het jaar 2020 is een belangrijk toekomstbepalend jaar, met daarin de Oceanenconferentie, de Biodiversiteitsconferentie en de conferentie over beschermde soorten. Allemaal een opmaat voor de aanpassing van het Europese Visserijbeleid in 2022.

Sociale rechtvaardigheid

Tijdens het symposium organiseerden FAO, het Vaticaan en ILO (de VN Arbeidsorganisatie) een bijeenkomst over sociale rechtvaardigheid in de voedselketen. Het ging daarbij over eerlijke werkomstandigheden en rechten van vissers op eerlijke betaling, sociale zekerheid, en verzekering tegen ongevallen. Jaarlijks komen wereldwijd 32.000 vissers om het leven, visserij is een gevaarlijke bedrijfstak. De bijdrage uit Europêche was in dat opzicht hoopvol, want dankzij sociale dialoog in de Europese Unie is er in toenemende mate aandacht voor de vissers zelf.

De boodschap van het symposium

Er zijn grote verschillen in de wereld. In Europa, maar ook in Amerika en Australië zijn we volledig gefocust op de duurzaamheid van het ecosysteem. In de rest van de wereld gaat het nadrukkelijker om voedsel, veiligheid en economische stabiliteit. Het symposium was een wake-up call, ten aanzien van het feit dat we gezegend zijn in onze “Europese bubbel’.

De zorgen die we hebben komen voort uit de luxe dat we te eten hebben en we niet te maken hebben met honger, oorlog en armoede - zoals het merendeel van de wereldbevolking. Vanuit deze welgestelde positie zijn we bezorgd over hóe we voedsel produceren en niet óf we te eten hebben. Voedsel is voor ons vanzelfsprekend, en daarmee de status van de producent onzekerder dan wanneer dagelijks gezond voedsel geen gegeven is. In Visserijnieuws van volgende week een uitgebreid verslag.