MSC garnalen: ETP-registratie inleveren vóór 30 september

Sinds begin dit jaar heeft de  garnalenvisserij het felbegeerde MSC-certificaat toegewezen gekregen. Om dit certificaat in stand te houden is het belangrijk dat beschermde en bedreigde diersoorten die gevangen worden in kaart worden gebracht. Daarom moeten alle garnalenvissers de ETP-soorten die ze in hun netten tegenkomen registreren. Onbekende soorten kunnen met de ETP-determinatiegids herkend worden, denk aan rivierprikken, zeeprikken en flinten.

Informatie verzamelen is belangrijk
Het is belangrijk dat ETP registratie plaatsvindt, want voor het behouden van MSC moet in kaart gebracht worden hoeveel van welke soorten, waar gevangen wordt. Ook is het verzamelen van deze informatie belangrijk voor de onderbouwing van waarnemingen van vissers. Mogelijk kan deze informatie gebruikt worden om aan te tonen dat het minder slecht gaat met bepaalde soorten dan gedacht.

Graag volledig zijn
Sinds de implementatie van de ETP-registratie komt het geregeld voor dat CVO een lijst ontvangt met ontbrekende gegevens (zoals schipnaam, datum, positie en/of lengte van de soort). Dit is zeer belangrijk voor de rapportage, daarom verzoekt CVO met klem om de formulieren volledig in te vullen. Een Excel-bestand waarin de informatie ingevuld kan worden is verkrijgbaar via het secretariaat van VisNed.

Voor 30 september 2018 inleveren
De uiterlijke datum van het inleveren van het eerstvolgende ETP registratie formulier is 30 september 2018. Lever de formulieren in bij uw PO of bij Daphne de Groot via ddegroot@cvo-visserij.nl  Het is belangrijk dat ook lege formulieren worden ingeleverd. Plaats dan bij opmerking: “geen ETP-soort gezien”.