Meld je aan voor 2e sessie cursus 'Tussen schip & wal'!

ProSea organiseert de cursus 'Tussen schip & wal', voor jonge ambitieuze visserijondernemers. De eerste sessie vond in juni plaats, de inschrijving voor de tweede sessie is inmiddels geopend. Deze tweede sessie zal plaatsvinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Dit keer staan de thema’s onderzoekssamenwerking en Europese besluitvorming centraal.

Op vrijdag zal er een bezoek gebracht worden aan WMR, waarbij diverse onderzoeksprojecten worden uitgelicht. Onderzoekers Marloes Kraan (WMR) en Martin Pastoors (PFA) leveren een bijdrage aan het programma. 

De zaterdag staat in het teken van het thema ‘Europese besluitvorming’. Bij uitstek heeft de Nederlandse visserijsector te maken met Europees beleid, denk aan de Brexit, pulsvisserij, Natura 2000 gebieden en de aanlandplicht. Vanuit verschillende perspectieven zal er door sprekers worden ingegaan op de wijze waarop beleid tot stand komt op Europees niveau, de internationale verstandhoudingen en de invloed op Nederlands beleid. Zo komen onder andere Gerard van Balsfoort (belangenbehartiger PFA), Roos Strating (beleidsmedewerker LNV) en een politicus aan het woord om hierover te spreken en er wordt een rondleiding door de Tweede Kamer georganiseerd. 

Ambitieuze vissers tussen de 18 en 35 jaar oud kunnen zich aanmelden voor de cursus, waarvan iedere sessie uit twee dagen bestaat. De cursus is geschikt voor zowel de kotter- als de trawlersector. De onderwerpen zijn in samenspraak met de Sectorraad Visserij (Redersvereniging voor de Zeevisserij, CNV Vakmensen, VisNed en Nederlandse Vissersbond) en het bestuur van EMK tot stand gekomen. Deelname aan deze cursus is kosteloos, met uitzondering van de reiskosten en eigen tijd.

Aanmelden kan t/m vrijdag 8 november 2019. Mocht je jezelf willen aanmelden of meer informatie willen, dan kun je mailen naar info@vistikhetmaar.nl.

EU logo v2