Veel activiteiten van Europese koepels dit najaar

In Europees verband werken onze koepels Europêche en EAPO dit najaar aan standpunten en lobby over o.a. de TAC en Quota voor 2021, Aanlandplicht, Cameratoezicht en Wind op Zee. Ondanks COVID-19 lukt het goed om ook nu de belangen van de Europese visserij, zij het online, te behartigen.

De COVID-19 uitbraak van 2020 werkt ook door in 2021. We verwachten dat bijeenkomsten digitaal moeten blijven gaat en ook de naweeën van Brexit zullen voorlopig nog wel voelbaar blijven. Daarom is het samen optrekken in Europees verband van de visserijsector in de volle breedte een uitdaging en tevens een vereiste.

TAC en quota

Dit jaar is de TAC en Quota discussie anders dan vorige jaren: de Britten zij er niet meer bij en we hebben met de impact van COVID-19 te maken. Vanuit VisNed hebben we aan EAPO informatie geven over de visbestanden die voor onze vissers relevant zijn.

Vanuit heel Europa krijgt EAPO die informatie van leden, wat leidt tot een position paper. Dat document wordt naar de lidstaten en de Europese Commissie gestuurd als inbreng bij de onderhandelingen over de vangstmogelijkheden voor 2021.

Aanlandplicht en Cameratoezicht

De nieuwe Controleverordening wordt in het Europees Parlement en bij de lidstaten besproken, waarvoor de koepelorganisaties inbreng leveren.

Veel bepalingen in de Controleverordening gaan over de aanlandplicht, waar de Deense Europarlementariër Gade over rapporteert. Aan de leden van het PECH-comité worden door EAPO en Europêche suggesties voor verbetering van ook dat rapport gedaan.

Marktontwikkelingen

In 2020 is het des te meer van belang veel aandacht te hebben voor marktontwikkelingen, vanwege COVID-19. Er is veel overleg met de Europese Commissie over steunmaatregelen. Beide koepels pleiten nadrukkelijk voor promotie van Europese vis; duurzame vis van dichtbij, maar ook voor een gelijk speelveld waar het importvis betreft.

Dat gebeurt in de marktadviesraad, waar naast de visserijkoepels ook de organisatie van vishandelaren en NGO’s aan tafel zitten. De EU Green Deal en de Farm to Fork strategie komen hier nadrukkelijk aan de orde.

Er komen vanuit de Europese Commissie voorstellen voor duurzaamheidsetikettering en traceerbaarheid, waar we bovenop zitten.