Proef zeefmat in de garnalenvisserij

Deze week hebben er testen plaatsgevonden waarbij de zogenaamde zeefmat werd onderzocht als alternatief voor de zeeflap. Het onderzoek met de zeefmat is onderdeel van het Waddenfonds innovatieproject 'selectieve garnalenvisserij Waddenzee' wat gezamenlijk door de Nederlandse visserijorganisaties wordt uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met daarnaast een bijdrage vanuit de sector zelf.

Zowel de zeeflap, brievenbus en ook de zeefmat hebben allemaal het doel om de bijvangst van vis in de garnalenvisserij verder te reduceren. De nettoepassingen dienen ervoor te zorgen dat vis die in het net terecht komt er middels een nettoepassing weer wordt uitgeleid zodat ze niet aan boord komen.

Wanneer de zeefmat werkt, en dat kan worden onderbouwd middels een wetenschappelijke rapportage van WMR, dan zou er op termijn ruimte kunnen komen in de wet- en regelgeving om de zeefmat te gaan gebruiken. Het voordeel van de zeefmat is dat deze makkelijker schoon (en dus werkend) te houden is dan de verplichte zeeflap.

In de Wnb-vergunning voor garnalenvisserij wordt de mogelijkheid gegeven om in de zomermaanden met de zogenaamde brievenbus te vissen in plaats van de verplichte zeeflap. Deze uitzondering is alleen van toepassingen gedurende de zomermaanden en geldt alleen voor de Waddenzee. In met name de zomermaanden kan er sprake zijn van veel groen (algen en wieren) die de werking van de zeeflap negatief beïnvloeden.

Naast dat de visserijsector al langer de wens heeft om het visgebied en periode van het gebruik van de zogenaamde brievenbus uit te breiden wordt er ook gekeken naar alternatieven. Eén van deze alternatieven zou dus de zeefmat kunnen zijn.

 waddenfonds logo