Zoektocht naar oplossingen voor stikstofprobleem

Voor Eurokotters is de visserij in Noordzee Kustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan met boomkor en puls niet toegestaan. Omdat er stikstof in de uitlaatgassen zit kan er geen Wnb-vergunning worden afgegeven. Vanuit VisNed zijn we dan ook naarstig op zoek naar oplossingen, maar die zoektocht is ingewikkeld.

In de visserij wordt intensief nagedacht over het zorgen dat er emissie-loos, dus zonder uitstoot, gewerkt wordt. Dat zou kunnen als er overgeschakeld wordt op waterstof als brandstof, maar zover is het nog lang niet.

De huidige scenario’s laten zien dat waterstof als alternatief voor een fossiele brandstof pas over tien jaar een realistische optie kan zijn voor visserij. Dat is een mooi vooruitzicht, waar bijvoorbeeld vanuit het project Green Shipping Waddenzee aan wordt gewerkt. Intussen moet er echter wel een oplossing voor de Eurokotters komen en moet er eind 2022 een Wnb-vergunning voor de garnalenvloot liggen.

Daarom is het alle hens aan dek voor de zoektocht naar oplossingen. Het begint echter bij kennis. Om het vergunningsprobleem goed in beeld te krijgen is VisNed te rade gegaan bij adviseurs die kennis hebben van de rekenmodellen die bij een vergunningsaanvraag horen. Ingewikkelde materie, waar we als sector tot dusver weinig mee te maken hebben gehad, in tegenstelling tot de landbouw.

Tegelijk wordt het speelveld van mogelijke oplossingen verkend. Die liggen aan de kant van (nieuwe) brandstoffen en die liggen aan de kant van technische aanpassingen. Er zijn nieuwe brandstoffen op de markt en er zijn nieuwe brandstoffen in ontwikkeling, die stikstofuitstoot verminderen.

Er zijn ook katalysatorsystemen die de uitstoot van stikstof verminderen. Op beide paden zijn verkennende stappen gezet. Maar er is haast, want het radicaal terugbrengen van stikstof uitstoot is technisch zeer uitdagend en zal naar verwachting ook nog eens grote investeringen vergen. Bedrijven moeten hierin ondersteund worden.