Met Eurocommissaris in gesprek over biodiversiteitrichtlijn

Voor de tweede keer sinds zijn aantreden overlegden EAPO en Europêche met de EU Commissaris voor Visserij en voor Milieu, Virginijus Sinkevičius, deze keer specifiek over de Green Deal, met name de EU Biodiversiteit strategie. De discussie concentreerde zich op het voorstel om 30% gebiedssluitingen voor visserij in te stellen en om maatregelen tegen de impact van bodemberoerende visserij te nemen.

Meer info over de EU strategie is te vinden op de webpagina over de Biodiversiteitsstrategie

De discussie was openhartig, maar het was duidelijk dat de commissaris overtuigd was van de gedachte dat de zee in algemene zin (dus niet specifiek Noordzee) zich in een zorgelijke toestand bevindt. Wel hamerde hij op de wetenschappelijke onderbouwing van de Europese voorstellen en daar zit het haakje voor een gesprek en gedachtewisseling.

De discussie is immers niet ‘zwart’ of ‘wit’, maar is afhankelijk van de manier waarop je naar het gebruik van de zee kijkt. Het is mooi dat we geïnvesteerd hebben in onderzoekssamenwerking, want er zijn volop wetenschappelijke onderzoeken (o.a. vanuit het “Benthis’ project) die een goed gesprek over het onderwerp mogelijk maken.

Vanuit de industrie werd nadrukkelijk gevraagd naar ‘wat’ wordt beschermd, ‘waarom’ moet er beschermd worden en ‘hoe’ is die bescherming te realiseren.

Levendige kust en gezond voedsel

De Europêche en EAPO bestuurders (Pim Visser en Gerard van Balsfoort) wezen er op dat duurzaamheid altijd drie pijlers kent, een sociale en economische component naast de ecologie en de invulling afhankelijk is van of de mens wordt gezien als onderdeel van het systeem, wat, gezien de ontwikkeling en geschiedenis wat VisNed betreft niet ter discussie staat.

In de aanpak die de Europese Commissie nu gekozen heeft lijkt de onbalans richting ecologie door te slaan, terwijl er ook voor gezond en duurzaam voedsel gezorgd moet worden.

Als Europese visserijvertegenwoordigers hebben we niet alleen onze mening gegeven, maar hebben we ook erg goed geluisterd. We gaan de komende periode zoveel mogelijk wetenschappelijke informatie verzamelen, wat onze inbreng wordt voor een goed onderbouwde en geïnformeerde gedachtewisseling.

Werkbezoek

Afgelopen maart zou Sinkevičius naar Nederland gekomen zijn, maar de COVID-19 lockdown gooide roet in het eten. Nu er sprake is van versoepeling, kan er een nieuw werkbezoek gepland worden met de Eurocommissaris, want een videogesprek is nuttig, maar een overleg in de kombuis van een visserschip is vele malen beter.