Tenderregeling garnalenvisserij

In de maand april kon middels een tenderregeling ingescheven worden voor de opkoop van GK vergunningen. Het Waddenfonds stelde hier 10 miljoen Euro voor beschikbaar. Negentien vissers hebben zich aangemeld, waarbij het budget met €300.000 is overschreven. De komende weken worden de inschrijvingen beoordeeld. 

De uitkoopregeling is gekoppeld aan afspraken in het Viswad convenant over gebiedssluitingen. Het uitkopen van vergunningen moet er voor zorgen dat de bevissing in de open gebieden niet toeneemt wanneer er gebieden gesloten worden.

Nu dat de regeling van kracht is geworden, zal er ook weer gesproken moeten worden over de consequenties voor te sluiten gebieden. Bij deze gesprekken wordt de klankbordgroep Viswad betrokken.