Optimalisatie mosselkweekpercelen Waddenzee

De garnalenvisserij is middels een klankbordgroep betrokken geweest bij het proces om te komen tot optimalisatie van de mosselkweekpercelen en MZI-gebieden op de Waddenzee. Deze percelen kunnen nu, na het verkrijgen van de benodigde Wnb-vergunning, in gebruik worden genomen.

Mosselkwekers hebben van RVO een ontheffing gekregen om alvast de nieuwe percelen schoon te vissen en bakens te zetten. Daarbij is De Waddenunit bezig met het zetten van proppen. De verwachting is dat de kwekers de nieuwe huurovereenkomsten ook op korte termijn ontvangen of reeds in bezit zijn van de nieuwe huurovereenkomsten. 

Er mag vanaf mei mosselzaad gevist worden op de Waddenzee, de verwachting is dan ook dat de ontwikkelingen hieromtrent zichtbaar zijn. We vragen onze leden rekening te houden met de mosselkwekers.

Zodra wij relevante informatie hier over ontvangen, dan ontvangt u deze via uw PO.