Rapport Van Dalen over wind op zee en visserij gepresenteerd

Op 3 december jongstleden presenteerde Europarlementariër Peter van Dalen de conclusies van het INI rapport over de impact van offshore wind op de visserij. De conclusies van dit onderzoek, waar Van Dalen rapporteur van is, luiden dat er te weinig bekend is van de effecten van wind op zee (zowel op visserij als op het ecosysteem) om te kunnen spreken van verantwoorde bouw.

De conclusies van het INI rapport sterken het standpunt van de visserij ten aanzien van offshore wind. Het rapport moet echter gezien worden als een aanzet voor een politieke discussie. Hoewel de uitkomsten in lijn liggen met wat wij ervaren en zien, is de strijd nog niet gestreden, er moet nog over gedebatteerd worden. 

Visserij nadrukkelijker betrekken

Eén van de aanbevelingen die voortkomt uit het onderzoek is om de visserij nauwer te betrekken bij zowel de planning, locatie als uitrol van windparken op zee. Visserijorganisaties moeten een bepalende stem krijgen in de processen rondom offshore windparken.

Steun, maar ook kritiek

In het PECH-comité zijn er leden die Van Dalen volgen en het visserijbelang benadrukken, maar tegelijk wijzen veel andere Europese politici en beleidsmakers nadrukkelijk op noodzaak voor grootschalige uitrol wind op zee.

De Europese Commissie voegt daar aan toe dat door Brexit de offshore wind ambities nog groter moeten worden. Daar is een onderzoek voor uitgezet, waar EAPO en Europêche ook een grote inbreng voor hebben geleverd.