Aanleg windpark Hollandse Kust Zuid van start

Begin juni start Vattenfall met de eerste bouwactiviteiten voor windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust van Zuid- en Noord-Holland. Dit betekent dat vissers in het gebied rekening moeten houden met de aanwezigheid van diverse installatieschepen, posities waar zich steenbestortingen op de bodem bevinden en met gebieden waar de toegang voor alle scheepvaart verboden is.

Na het windgebied Borssele voor de Zeeuwse kust is dit het tweede grote offshore windpark in Nederlandse wateren waar vissers mee geconfronteerd worden. Dat is zeer jammer, temeer omdat VisNed tevergeefs de gang naar de Raad van State gemaakt heeft om de bouw van dit windpark te verhinderen. Het gebied is sinds 2009 aangewezen voor de ontwikkeling van windparken.

Windpark Hollandse Kust Zuid bestaat uit vier kavels en komt te liggen op 18-36 kilometer van de kust ten westen en zuidwesten van het bestaande park Luchterduinen. Het strekt zich in noordelijke richting uit van Scheveningen tot Zandvoort. De kavels III en IV van dit windpark zullen zich gedeeltelijk, vanaf 10 mijl uit de kust, binnen de 12 mijlszone bevinden en de rest hierbuiten.

De bouwactiviteiten die deze zomer starten vinden plaats in de kavels I en II in het noorden en westen van het gebied (zie kaart). Vanaf 9 juni wordt daar gestart met het aanleggen van steenbestortingen die de funderingen moeten beschermen tegen erosie. Vanaf 1 juli zal worden gestart met het installeren van de funderingen zelf. Zodra de eerste fundering is geplaatst geldt een toegangsverbod voor kavels I en II.

Voor die tijd is het gebied nog toegankelijk, maar vissen met gesleept tuig wordt ten zeerste afgeraden zodra de eerste stenen zijn gestort, omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. De Kustwacht en een door de windparkontwikkelaar ingeschakeld wachtschip zullen toezien op de naleving van het toegangsverbod en de veiligheid van de installatieschepen en overig verkeer.

Voor nu is bekend dat de volgende schepen actief zullen zijn in het gebied:

  • Steenbestortingen: SRI vessel Nordnes
  • Wachtschip: Lev Tornado
  • Installatie funderingen: HLV Seaway Strashnov
  • Geluidsreductie : VOS Patriot
  • Ankerbehandelingssleepboten: Smit Sentosa and Smit Seraya

Vanaf november zullen ook in de kavels 3 en 4 steenbestortingen worden aangelegd. Op dat moment is het gebied nog toegankelijk en blijft doorvaart en visserij mogelijk. Ook daar geldt echter dat vissen wordt afgeraden zodra gestart is met het aanleggen van de stenen.

Voor kavels 3 en 4 zal naar verwachting vanaf het voorjaar van 2022 ook een toegangsverbod gelden. De toegangsverboden blijven van kracht tot het windpark volledig gereed is, in het voorjaar van 2023. Vanaf dat moment zullen de voorwaarden voor doorvaart en medegebruik van kracht worden, vergelijkbaar met de voorwaarden  zoals die momenteel ook in windgebied Borssele bekend zijn.

Gedurende de bouwperiode zal Vattenfall coördinaten van nieuwe installaties doorgeven aan DE Maritime, zodat deze voor de visserij steeds in de plotters beschikbaar zijn. Meer informatie over het windpark is te vinden via www.vattenfall-hollandsekust.nl.

HKZ-3AG-700-007-A_BAS_Map_ForFishing.png