Regeling voor privaat toezicht Garnalenvisserij in afrondende fase

In het kader van Vibeg zijn afspraken gemaakt over het privaat toezicht op de garnalenvisserij. Dit toezicht loopt via twee routes, namelijk de techniek van de Black Box en de onafhankelijke regeling van het toezicht hier op. Op dat laatste gebied zijn vorige week grote stappen gezet toen de PO’s en de Stichting Visserij & Natuur de regeling bespraken.

Dit voorjaar schakelde de PO’s gezamenlijk het juridisch adviesbureau “Wetgevingswerken” in, om een waterdichte regeling voor toezicht op de garnalenvisserij te ontwerpen. Een robuuste regeling, die simpel toe te passen is.

Een regeling die kijkt naar ‘zwart ’of ‘wit’ en weinig discussies laat over de vele tinten grijs op het vlak van naleving. Er is een simpele regeling uit gekomen die het toezicht op de NB-wet vergunning goed mogelijk maakt, maar die ook al voorbereid is voor het toezicht op het weekendverbod, de PAP-maatregelen en het motorvermogen.

Onafhankelijk toezicht

Kern van de regeling is een onafhankelijk toezicht, los van de PO’s. Een onafhankelijk orgaan zal dit toezicht verzorgen, zodat iedere vorm van belangenverstrengeling onmogelijk is.

Met een juridisch vangnet dat ervoor zorgt dat het allemaal eerlijk en betrouwbaar gaat. Dus ook met de mogelijkheid voor beroep als er echt iets aan de hand is. In de komende maanden wordt het werk afgerond en kan er proefgedraaid gaan worden, eerst zonder boetes.

Als het volgens plan verloopt, kan in de loop van 2021 het stelsel in werking treden. Dan is er geen onderscheid meer tussen beleid van PO’s, dan is er een onafhankelijk en gelijk speelveld, waar velen al lang om vragen.

Dat is een goede zaak, met als bijkomend voordeel dat de NVWA zich kan toeleggen op het controleren van vissers die zich niet bij het systeem hebben aangesloten.

Want in deze regeling gaat het signaal van de Black Box zowel rechtstreeks naar het toezichtsorgaan als naar de NVWA. Voorwaarde is wel dat er voldoende voortgang zit in het technische Black Box traject, maar ook daaraan wordt hard gewerkt.