Vibeg-akkoord, continu zoeken naar balans in gespannen verhoudingen

Het Vibeg proces over “Visserij in Beschermde Gebieden” gaat over de visserij in de Natura 2000 gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta en Noordzeekustzone. Dat proces verloopt met horten en stoten. Er wordt veel overlegd, maar er gebeurt weinig en er zijn continu ‘kip en ei’ discussies. Onderlinge relaties staan onder hoge druk en recentelijk dreigde het proces volledig te ontsporen. Dat is gelukkig niet gebeurd.

In het Vibeg akkoord is sprake van zonering van gebieden naar tuigcategorie. Daarin is maar heel beperkt sprake van mogelijkheid voor boomkorvisserij met wekkerkettingen. Er is na het verbod op pulsvisserij een nieuwe situatie ontstaan en er is behoefte bij garnalenvissers om op platvis te vissen. Een eerdere aanvraag voor een vergunning is ingetrokken, daar dit niet conform afspraak is verlopen. De behoefte om na de nieuw ontstane situatie mogelijkheden voor de vloot te creeren blijft onverminderd, in overleg met de Vibeg partners wordt nu gekeken naar wat mogelijk is.  

Brievenbus en zeewier

In 2018 is er gedurende een langere periode een uitzondering op het gebruik van zeeflap geweest, vanwege extreme hinder van zeewier. Doordat dit zeewier in het net blijft hangen vermindert de werking van het net (en daarmee de werkbaarheid) zodanig dat er oplossingen nodig zijn. Het gebruik van de zogeheten brievenbus is hier een goed werkend alternatief voor. Het verzoek voor eenzelfde uitzondering voor 2019, als de uitzondering in 2018, is bij het Ministerie van LNV ingediend maar LNV wil eerst afwachten of het dit jaar weer nodig is.

Of de uitzondering weer mogelijk is, is volgens LNV afhankelijk van of de zeewiergroei wederom net zo belemmerend is. VisNed zou hier liever vooraf op inspelen, om te voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat aan procedurele stappen.