Nieuwe kabelaanleg voor Belgische Windparken

In de periode van mei tot en met juli van dit jaar is de Belgische netbeheerder Elia bezig met de aanleg van twee nieuwe elektriciteitskabels ten behoeve van de Belgische windparken. Omdat delen van deze kabels korte tijd onbeschermd bloot liggen worden vissers verzocht hier rekening mee te houden totdat de werkzaamheden klaar zijn en de kabels zijn ingegraven.

De werkzaamheden vinden plaats in het oostelijk deel van de Belgische wateren tussen Zeebrugge en de reeds bestaande windparken daar. Coördinaten van de blootliggende secties worden via Berichten aan Zeevarenden en met behulp van wachtschepen gecommuniceerd. Vissers wordt verzocht de instructies van de wachtschepen op te volgen. Een kaart van het tracé en meer informatie zijn hier en hier te vinden. Voor de coördinaten van de kabeltracés zelf kunt u contact opnemen met VisNed.