Economische ramp dreigt voor garnalenvissers in de Sylt

Vorige week maandag spraken de lidstaten rond de Noordzee over de Duitse plannen. Vanuit de Noordzee AC was er waarneming bij dat overleg. De gebiedsbescherming in de Sylt is een heet hangijzer in de Duitse politiek. Intern is er een Duits compromis bereikt, maar wel over de rug van Nederlandse vissers. Een goede economische impactanalyse van de rampzalige effecten van dat compromis ontbreekt. Zolang de Duitsers blijven weigeren om de economische impact mee te wegen, kan Nederland niet instemmen.

Al eerder schreven we over de Duitse plannen waar overleg over is met de Minister van LNV, onze Duitse, Belgische en Deense collega’s en met de Tweede Kamer. Inmiddels is duidelijk dat niemand blij is met de Duitse plannen, waarvoor niet alleen de ecologische, maar ook de economische onderbouwing ontbreekt.

Er is al met al geen onderbouwing die een verbod op bodemvisserij rechtvaardigt en er wordt geen geld beschikbaar gesteld om getroffen ondernemingen schadeloos te stellen. 

Als er geen zicht komt op de desastreuze gevolgen van de Duitse natuurplannen, dan mogen de andere lidstaten niet instemmen met deze gebiedssluitingen. Het oplossen van interne Duitse politieke problemen mag niet gebeuren over de rug van kustgemeenschappen en familiebedrijven.