Sylt sluitingen onderhandelingen tussen Duitsland en Nederland

Zoals al eerder aangegeven is Duitsland voornemens om een groot deel van het Natura 2000 gebied Sylt Outer Reef te sluiten voor de garnalenvisserij. De onderhandeling hier over vindt op lidstaat niveau plaats, dus tussen de Nederlandse en Duitse overheid. De komende tijd wordt duidelijkheid verwacht over de 'Joint Recommendation', de gezamenlijke aanbeveling waarin overeenstemming is tussen betrokken landen over maatregelen.

Er zijn intussen meerdere gesprekken geweest tussen het Ministerie met LNV, die de onderhandelingen voert, en de visserijsector over mogelijke maatregelen. Dat er gebied dicht gaat staat vast.

Duitsland is teruggefloten op eerdere plannen, die volgens de Europese Commissie niet ver genoeg gingen. In het najaar van 2020 kwamen zij daarom met verregaande voorstellen om de hele Sylt dicht te gooien voor garnalenvisserij. 

In de afgelopen maanden is gekeken waar en rek zit in de Duitse plannen om toch ruimte voor visserij te behouden. Op 29 april, dus gister, is overleg geweest tussen Nederland en Duitsland. We hopen op korte termijn meer informatie te hebben over het uiteindelijke voorstel en houden onze leden hierover op de hoogte.