Wind op zee en visserij in meeste gevallen een mismatch

In opdracht van het Europees Parlement is onderzoek verricht naar wind op zee en visserij, door het Duitse Thünen Instituut. De conclusie is duidelijk: De uitrol van offshore wind is een lappendeken van beleid en met de visserij wordt onvoldoende rekening gehouden. Dat moet dus anders en daarom is het goed dat in de visserijcommissie van het Europese Parlement dit onderwerp op de agenda staat.

Al eerder schreven wij kritisch over een rapport in opdracht van de Europese Commissie wat de positieve gevolgen van Wind op Zee benadrukte, onterecht.

Vanuit de sector zien we op dit moment niet dat er sprake is van een 'win-win' situatie voor de demersale kottervloot en dat ziet het Thünen Instituut ook niet. Het Engelstalige rapport is een bouwsteen voor het rapport dat onder leiding van Europarlementariër Peter van Dalen wordt opgesteld. 

Het rapport bevestigt wat de visserij al lang roept: de Noordzee wordt onevenredig belast met windparken en de ecologische effecten tijdens de bouw en in gebruik zijn onvoldoende bekend om verantwoorde afwegingen te kunnen maken. De visserij wordt wel formeel gehoord bij de windplannen, maar hun input wordt niet altijd meegenomen, vaak niet. Over de winst die visserij kan halen is het rapport kritisch. De 'win-win mythe' wordt grotendeels ontmaskerd.

Vanuit de Europese koepels Europêche en EAPO wordt een standpuntnotitie, inclusief een analyse van beide rapporten gemaakt. Die inbreng gaat naar het Europese Parlement en naar de Europese Commissie, wat er voor zorgt dat het geluid van de Europese visserij duidelijker klinkt in de Europese processen.

Vanuit de lidstaten moeten visserijorganisaties zorg dragen voor hun eigen nationale inbreng en lidstaten moeten de visserij hier de kans toe bieden. Als de visserij input levert in publicaties, in bijeenkomsten en aan overlegtafels moet er naar de sector geluisterd worden.