5 februari 2019 Visserijpoort: Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens

In de afgelopen jaren zijn diverse ‘Visserijpoort’ bijeenkomsten georganiseerd in Den Haag (Nieuwspoort) over een actueel visserij-gerelateerd onderwerp. VisNed organiseert die samen met Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), onze collega's van de pelagische sector. Voor 5 februari staat het onderwerp 'Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens' centraal.

De (geplande en bestaande) bouw van windparken in de Nederlandse Noordzee zal een enorme ruimtelijke inperking betekenen voor de visserij. In het najaar van 2018 hebben 10 visserij-organisaties samen een visiedocument opgesteld, waarin aangegeven wordt wat nodig wordt geacht om een gezonde rendabele sector te kunnen behouden in een zee vol windmolens. Deze visie zal op 5 februari gepresenteerd worden aan politici, overheidsinstanties en andere stakeholders.

Naast onze visie zullen ook drie andere sectoren: de windsector, de natuurorganisaties en de olie- en gasindustrie hun visie kenbaar maken tijdens de Visserijpoort. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor discussie. De middag wordt afgesloten door Gerard van Balsfoort, voorzitter van de PFA.

Er zijn korte inleidingen op het thema door:

Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee. Deze natuurorganisatie zoekt oplossingen voor de milieuvraagstukken in en op de Noordzee. Zij heeft daarbij vier primaire doelen: beschermde natuur, schone zee, duurzame visserij en natuurvriendelijke energie.

Jo Peters, secretaris generaal van Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association (NOGEPA). Tegen 2050 zijn naar verwachting de Nederlandse aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput. Aardgas wordt dan alleen gebruikt daar waar het bijdraagt aan CO2 besparing en waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Zo kan deze sector de transitie naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening versnellen.

Hans Timmers, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk op windenergie in te zetten.

Pim Visser, directeur van VisNed, de overkoepelende visserijorganisatie waarin de Producten Organisaties (PO’s) Delta Zuid, Urk, West, Wieringen en Texel hun krachten bundelen. VisNed behartigt landelijk en internationaal de belangen van de PO's en haar leden. Het dossier Wind op Zee is nationaal en internationaal een van de belangrijkste aandachtpunten van VisNed

 Agenda:

Tijd

Agendapunt

Spreker

16:45 – 17:00

     Inloop

 

17:00 – 17:10

     Introductie (uitleg over programma)

Maarten Drijver

17:10 – 17:20

     Introductie (noodzaak v. bijeenkomst)

Thomas Aksan (TenneT)

17:20 – 17:35

     NWEA

Hans Timmers

17:35 – 17:50

     Stichting De Noordzee

Floris van Hest

17:50 – 18:05

     VisNed

Pim Visser

18:05 – 18:20

     NOGEPA

Jo Peters

18:20 – 18:50

     Discussieronde

Sarah Verroen (moderator)

18:50 – 19:00

     Afsluiting

Gerard van Balsfoort

19:00

     Borrel

 

 

Praktische informatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10

2511 CL Den Haag

  

Wij zien uit naar uw komst, 

Gerard van Balsfoort

     Pim Visser

Voorzitter

     Directeur

Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA)

     Overkoepelende kotterorganisatie VisNed

gbalsfoort@pelagicfish.eu

     wvisser@visned.nl

T   +31 651 411 431

     +31 653 146 220

www.pelagicfish.eu

     www.visned.nl