Wind Europe, nog groter ten koste van mens en natuur

Afgelopen week vond “Wind Europe" plaats, een congres en beurs van de lobbyorganisatie van de windmolenindustrie. Daar werd de ambitie neergelegd om in 2050 een vertwintigvoudiging van Windenergie te realiseren. Dat moet vooral op zee gebeuren. VisNed liet daar in Kopenhagen een krachtig eigen geluid horen, door te wijzen op de belangen van voedselvoorziening en leefbaarheid in visserijgemeenschappen. 

De gezamenlijke Europese Windindustrie liet met het congres en vakbeurs zien dat ze niet voor een kleintje vervaard zijn. Er is naar verwachting in de komende decennia veel activiteit op de Noordzee en de ambities zijn hoog, men spreekt over een vertwintigvoudiging van de energie die vanuit Wind op Zee moet komen. Daarbij worden maar heel weinig vraagtekens geplaatst.

Ten koste van alles en iedereen

De energietransitie moet ten koste van alles en iedereen gerealiseerd worden, ecologie, voedsel en mens moeten wijken voor een doordenderende trein. Er was wel begrip voor de visserij en scheepvaart, maar in de richting van ‘goed inpassen’ en ‘rekening mee houden’.

Dat Windparken gebouwd gaan worden op de beste visgronden en dat krapte op zee er toe leidt dat meer dan de helft van de goede visgronden verloren gaat, was voor de meeste aanwezigen nieuw. De ruimte, niet alleen fysiek, maar ook de ruimte in regels en ruimte om processen te verstoren, die verleend wordt aan de windsector is een grote zorg, waar niemand verantwoordelijkheid voor neemt. 

Wij luiden de noodklok

Samen met Noord Franse collega’s, onze koepel Europêche, EMK en het team van Peter van Dalen organiseren we op 22 januari een bijeenkomst over wind op Zee in het Europees Parlement.

Daar belichten we de uitrol van Wind op Zee van alle kanten. Er zijn dan ook sprekers uit onderzoek, Wind op Zee, natuurorganisaties en natuurlijk de visserij. Belangstellenden die die ochtend in Brussel willen bijwonen, kunnen zich tot 9 januari 202 aanmelden via EMK of via het VisNed secretariaat. In onze eerste nieuwsbrief van 2020 volgt meer informatie.