25 keer zoveel offshore wind in 2050

De Europese Commissie heeft vorige week de Offshore Renewable Strategy gelanceerd, waarin voorgesteld wordt om de hoeveelheid offshore windenergie versneld te vervijfvoudigen in 2030 en vervijfentwintigvoudigen in 2050. Dit kost de Europese gemeenschap 800 miljard en hun mariene milieu. Met deze ambitie wordt voorbij gegaan aan zowel de kwaliteit van het mariene milieu als het voedselvraagstuk, waar visserij internationaal een belangrijke rol in vervult.

De Europese plannen aangaande de versnelde uitrol van offshore wind komen niet als een verassing, maar dat verzacht de landing van de politieke ambities binnen de visserijsector niet.

Waar we in Nederland nu al geconfronteerd worden met de plannen voor windparken die ten koste gaan van visgronden, lopen ze in Europa nog verder op de zaken vooruit.

Sterker nog, de Europese plannen lopen op de realiteit vooruit, ze gaan er in elk geval aan voorbij. Die realiteit is namelijk dat de benodigde ruimte voor deze plannen ontbreekt, omdat er enkel daar gebouwd kan worden waar de omstandigheden geschikt zijn.

We hebben, ook in Europees verband, de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor visserijgemeenschappen, zorg te dragen voor het mariene ecosysteem en zorg te dragen voor voedselzekerheid.

Deze drie gaan niet samen met deze doldrieste toename in offshore windparken, ondanks dat Eurocommissaris Sinkevičius het heeft over duurzaam medegebruik en vreedzaam samengaan van gebruiksfuncties.

In plaats van versnellen, zouden we juist misschien wat meer tijd moeten nemen, zodat er tijd is om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze enorme hoeveelheid windmolens. Gevolgen zijn er namelijk zowel ecologisch, als economisch, maar ook is het niet eens zeker of de hoeveelheid opgewekte stroom wel effectief benut kan worden.

De offshore-energie plannen haken aan bij de Europese Green Deal, die onder leiding van vice-president Frans Timmermans wordt uitgerold. Timmermans stelt: "Hernieuwbare offshore-energie is nu al een echt Europees succesverhaal." Wij weten niet op welk verhaal hij hiermee doelt, maar het zal ergens in een sprookjesboek staan en dat zal, zoals het nu gaat, in elk geval voor de vissers niet eindigen met 'en ze leefden nog lang en gelukkig'.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie