Gezamenlijke zienswijzen VisNed en NFFO voor aanwijzing nieuwe wind op zee gebieden VK

Na de vorige leaseronde in 2010 van 24 GW, staat al jaren vast waar de komende windparken (zullen) komen op het Britse continentaal plat. Die 24 GW blijkt niet genoeg voor de klimaatambities van het VK en er zal nog eens 7 GW extra aan windenergie op zee moeten verrijzen, buiten de huidige plannen. VisNed heeft in samenwerking met de NFFO een zienswijze ingediend op de nieuwe leaseronde die vorig jaar is opgestart door The Crown Estate om nieuwe gebieden te identificeren.

In eerste instantie waren 18 gebieden ge├»dentificeerd, maar na in achtneming van en aantal criteria als waterdiepte, bodemgesteldheid, natuurwaarden, scheepvaart en defensiebelangen zijn daar 5 van overgebleven. 

Wij wijzen The Crown Estate op de belangen van deze gebieden voor Nederlandse vissers. Daarnaast hebben wij de nodige kritiek op de gebruikte methodiek die gebruikt is om de voorlopige impact op visserij te karakteriseren en betreuren wij het dat de sector niet geconsulteerd is in het gebruik van de toegepaste methodiek.

Bovendien zijn cumulatieve effecten van onder andere sluitingen voor beschermde gebieden niet meegenomen en pleiten wij er dan ook voor deze functies zoveel mogelijk te stapelen met nieuwe windgebieden.

U vindt hier een presentatie van The Crown Estate met de overwegingen en het procesverloop.