EU claimt win-win situatie Visserij en Wind op Zee, forse kritiek

De Europese Commissie heeft onlangs een rapport gepubliceerd over het vreedzaam samengaan van visserij en wind op zee. Daar zijn vanuit de visserijsector grote vraagtekens bij geplaatst. Onze Europese koepels EAPO en Europêche hebben hun kritiek niet onder stoelen of banken gestoken en  de Europese Commissie hier op aangesproken.

Het rapport, dat helaas slechts in het Engels beschikbaar is, heet ‘Recommendations for positive interactions between offshore wind farms and fisheries’ en is deze zomer gepubliceerd. In dit rapport wordt het beeld geschetst van een situatie waarin de visserij profiteert van wind op zee en andersom. Wij zien echter in Nederland ook het tegenovergestelde gebeuren momenteel, dus dat wensbeeld komt niet overeen met de praktijk. Europêche en EAPO stuurden hierover een brief waarin de kritiek op het rapport kenbaar is gemaakt.

Voorzorgsprincipe ontbreekt

De grootste kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat bij de uitrol van wind op zee de toepassing van het voorzorgsprincipe ontbreekt. De ecologische risico’s van de bizar snelle en grootschalige uitrol van Wind op Zee wordt genegeerd omwille van een politieke agenda. In alle discussie is het visserijbelang ondergeschikt aan de energietransitie, terwijl er geen afweging wordt gemaakt ten aanzien van de negatieve effecten van wind op zee in vergelijking met andere energiebronnen. Daarover dienden de Europese visserijorganisaties in augustus bij de EU een zienswijze in in het kader van een openbare EU raadpleging. 

EAPO en Europêche aan tafel bij wind op zee

Afgelopen week overlegden EAPO en Europêche met de Europese Commissie, wat er toe heeft geleid dat de visserijorganisaties een zetel krijgen in een adviesgroep over Wind op Zee. Ook wordt de visserijinbreng meegenomen in een groot zogeheten ‘desk top onderzoek’, dat DG Mare op dit moment laat uitvoeren.

Door manier waarop wind op zee rücksichtslos wordt uitgerold momenteel, worden visserijgemeenschappen bedreigd en zo ook een duurzame vorm van voedselvoorziening. We weten als sector wel wat de verliezen zijn, maar krijgen geen zekerheid over of er winst voor ons en toezeggingen zijn vaag, van win-win is in elk geval zeker geen sprake.

Het persbericht van EAPO staat online, deze week ook meer in Vissrijnieuws over dit onderwerp.