Noordzeeoverleg; vervolg op digitale consultatie

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft dit voorjaar een vragenlijst uitgezet, waarin iedereen met een idee over het toekomstige ruimtegebruik (of beter: ruimtetekort) zijn of haar bijdrage kwijt kon. Op 8 mei vindt een bijeenkomst plaats waarin deze maatschappelijke consultatieronde besproken wordt en zal er gekeken worden naar ingebrachte oplossingen. Wanneer u bijgedragen heeft aan de digitale consultatie, bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst. VisNed is namens tien visiepartners actief en betrokken deelnemer aan het OFL traject. Er zal dan ook een delegatie uit het team aanwezig zijn om ook in deze bijeenkomst het geluid vanuit de visserij te laten horen. 

De bijeenkomst vindt plaats in Scheveningen: Hotel Oscars, Gevers Deynootweg 205. U dient uw aanwezigheid te bevestigen, zie voor meer informatie de website. De leden van het brede OFL Noordzeeoverleg (NZO), (windsector, natuurbeweging, olie- en gas sector, tennet, energeiebeheer, havens en natuurlijk overheid), zullen aanwezig zijn om actief met de deelnemers in gesprek te gaan. 

Het OFL traject op weg naar een mogelijk Noordzeeakkoord loopt sinds het begin van dit kalenderjaar. De voorbereidingen zijn in 2018 van start gegaan. Voorzitter Jacques Wallage hoopt rond de zomer met een gedragen akkoord over de Ruimtelijke Ordening van het Nederlandse deel van de Noordzee (NCP) te kunnen komen. In het Noordzee-overleg wordt opgetreden namens 10 visiepartners, die tezamen 85% van de visserijsector vertegenwoordigen. De gemeenschappelijke inbreng vanuit de visserij is hier te lezen en downloaden.