NEN traject Black Box nadert afronding

Het NEN proces om te komen tot een betrouwbaar werkende Black Box garnalen komt in de eindfase. Dankzij informatie uit ons Catching Data project, blijkt het mogelijk om via een datalogger op het tuig vast te stellen of er gevist wordt of niet. De uitdaging is daarbij om die logger fraudebestendig te monteren, maar dat lijkt oplosbaar. Het deze zomer beschikbaar hebben van een goed werkend fraudebestendig Black Box systeem is daardoor een stuk dichterbij gekomen.

In de Vibeg afspraken is vastgelegd dat er een Black Box systeem zou komen, waardoor de sector zelf toezicht kon houden op de naleving van die afspraken. Tegelijk hebben de PO’s belang bij onafhankelijk toezicht op de afspraken uit het PAP Garnalen. VisNed krijgt van vissers veel meldingen waar twijfel over een gelijk speelveld uit blijkt, aangaande handhaving van de private (PAP) afspraken.

Het heeft er alle schijn van dat niet alle PO’s op gelijke wijze met het niet naleven van afspraken om te gaan. Onafhankelijk privaat toezicht moet een einde maken aan deze situatie.

Het NEN traject richt zich op duidelijkheid over vistijd en plaatsbepaling, maar ook op de mogelijkheid van toezicht op het gebruikte motorvermogen. Dat blijkt eigenlijk alleen goed mogelijk met een continu werkende torsiemeter. Om de hele vloot met zo’n meter uit te voeren is tijd en budget nodig. Daarover wordt met LNV overleg gepleegd.

Naast gesloten gebieden, PAP bepalingen en motorvermogen speelt ook de kwestie over de bepaling omtrent visuren in de NB wet vergunning. Het Black Box systeem zoals nu in de steigers staat, gaat de sector helpen om de daadwerkelijke visuren (het aantal uren dat een net onder water is) correct aan de overheid op te geven.

Privaat toezicht staat of valt met betrouwbaarheid van gegevens en de onafhankelijkheid van het toezicht. Dat eerste volgt uit het nu lopende NEN traject. Dat laatste is geborgd in de opzet die de PO’s vorig jaar met het bureau Wetgevingswerken hebben gemaakt. Alle lichten staan op groen om deze zomer tot een goed werkend systeem van privaat toezicht, op basis van een betrouwbare Black Box, te hebben.

Er is nog wel een lastig probleem in dit proces wat voor vertraging kan gaan zorgen, aangaande het eigendom van data en de uitwisseling van gegevens met de overheid.

VisNed is van mening dat we primair praten over afspraken over privaat toezicht en dat de vissers eigenaar zijn van hun eigen gegevens. De overheid moet daarbij het vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het private toezicht.