Greenpeace dumpt stenen in belangrijke Duitse visgebieden

De afgelopen week dumpte Greenpeace grote stenen in de Oostzee, om druk uit te oefenen op de Duitse overheid. Volkomen onnodig, want Duitsland had zojuist in Brussel een volgende stap gezet op het gebied van Natura 2000 maatregelen. De Duitse overheid reageerde snel, het dumpen werd gestopt en Greenpeace kreeg de opdracht om de stenen weer uit het water te halen. Een actie voor de bühne en de last voor een ander.

Het enige doel van dit soort acties is publiciteit, waarbij de noodzaak en efficiëntie van zo'n actie ondergeschikt is. Natuurorganisaties ruiken bloed, met de Europese Green Deal als steuntje in de rug. Voor Nederland zijn de actuele Duitse voorstellen voor het sluiten van belangrijke visgronden voor garnalenvissers wel van groot belang. In Sylter Outer Reef en Borkumse stenen worden grote sluitingen voor bodem beroerende visserij voorgesteld.  

Duitse N2000 plannen

De Duitse overheid diende vorig jaar in Brussel haar plannen in voor sluiting van visgebieden. Recent kregen ze van de Europese Commissie die plannen terug, met als beoordeling: “onvoldoende”.  Daarna zijn de plannen verder aangescherpt, we zijn momenteel bezig met het bestuderen van deze plannen.

In de komende weken gaan we de nieuw ontvangen informatie in de kaart zetten en met vissers in overleg over die kaarten. Onze informatie delen we met het Ministerie van LNV, want die moeten hierover met Duitsland en de andere lidstaten in overleg.

Voor de Borkumse Stenen wordt gekeken hoe het kaartbeeld nu precies ligt. De plannen voor het Nederlandse deel moeten goed aansluiten op het Duitse Kaartbeeld, anders wordt de situatie verwarrend.

De problemen rond de Borkumse stenen aan Nederlandse kant zijn gemeld in het Noordzeeoverleg inclusief de wens om de afspraken aan te passen. Daarover wordt overleg opgestart, waarbij de regionale inbreng en de Duitse plannen belangrijke informatie vormen.

Europese Procedure

Voor gebiedssluitingen is overigens een Europese Procedure vastgelegd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Dat betekent dat er overleg moet komen met alle betrokken lidstaten, die een gezamenlijk advies aan de Europese Commissie moeten uitbrengen.

De Commissie neemt daarna een beslissing. Die hele procedure neemt tijd, het is daarom de verwachting dat de Duitse sluitingen niet eerder dan in de loop van 2021 effectief zullen worden.