Nieuwe scheepvaartroutes op de planning

VisNed is al 15 jaar lid van de Scheepvaartadviesgroep (SAN) en in dat kader konden we meedoen met de gedachtewisseling tussen o.a. Koopvaardij, Kustwacht, Loodsen, Kapiteinsvereniging en Watersport over ruimtelijke ordening op zee na 2030. De uitwisselingen binnen dit gezelschap geven een inkijk in de lange termijn plannen, ook over scheepvaartroutes.

Wat we nu zien aan kraanschepen en kabelleggers op zee, is het prille begin van de industrialisatie van de Noordzee. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Engeland wordt volop nagedacht en aan windparken gebouwd. Voor de komende decennia staat een vertienvoudiging ten opzichte van wat er nu staat op de planning. 

Nieuwe scheepvaartroutes

De plaatsing van al die windparken wordt bepaald door twee factoren: de scheepvaartroutes nu en in de toekomst en het transport van de opgewekte energie. Er komen steeds meer en grotere scheepvaartroutes, omdat de containerschepen steeds groter worden en de handelsstromen toenemen.

In dat kader komen er twee routes bij die ook voor visserij van grote invloed zijn: een route richting Skagerak en een route richting Noordkaap. Dat worden vier of zes hele brede banen richting het Noorden.

Die routes liggen er nog niet, dat duurt nog wel even, maar de planning van de ‘Esbjerg route’ is wel het verst en die kan binnen een paar jaar via IMO gerealiseerd zijn. Zodra we daarover informatie op kaarten hebben zullen we die delen.

Voor wat betreft de windparken benoorden de Wadden zijn er acht zoekgebieden waarvan er een aantal zullen afvallen. Daarover komt eind dit jaar duidelijkheid, dit wordt in het Noordzeeoverleg besproken, waar de partijen die het Noordzee Akkoord hebben onderschreven aan deelnemen.

Ondertussen is er bijvoorbeeld vanuit Groningen een sterke lobby om die gebieden zo te kiezen dat in Eemshaven veel activiteiten kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof.